Views
5 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Запис/преглед на изображения Запис на изображения 1 Задайте фотоапарата в положение (Интелигентна автоматична настройка) и след това натиснете бутона ON/OFF (Захранване). За да записвате движещи се изображения, задайте диска за избор на режим в положение (Режим на движещо се изображение) (стр. 30). Придържайте здраво 2фотоапарата, както е показано на илюстрацията. • Натиснете бутона Т, за да увеличите, и натиснете бутона W, за да се върнете към предходния изглед. Натиснете бутона на 3затвора наполовина, за да фокусирате. Индикаторът се извежда, за да покаже, че функцията Устойчиво снимане работи. Когато изображението е на фокус, се чува звуков сигнал и индикаторът светва. Най-малкото разстояние за заснемане на кадър е приблизително 10 cm (W)/50 cm (Т) (от обектива). Натиснете бутона на затвора 4докрай. Изображението се записва. Бутон ON/OFF (Захранване) Диск за избор на режим Бутон W/T (Zoom) Бутон на затвора Обозначение за устойчиво снимане AE/AF в заключено положение 18

Преглед на изображения Натиснете бутона 1(Възпроизвеждане). Извежда се последното записано изображение. • Когато не можете да възпроизвеждате изображения от “Memory Stick Duo”, записани с друг фотоапарат, на това устройство, опитайте да прегледате изображенията в режим [Folder View] (стр. 34). Избор на следващо/предходно изображение Докоснете (следващ)/ (предходен) на екрана. Изтриване на изображение Натиснете бутона (Изтриване). Изберете [This Image] с помощта на на контролния бутон, след това натиснете . Връщане към запис на изображения Натиснете бутона на затвора наполовина. Изключване на фотоапарата Натиснете бутона ON/OFF (Захранване) Бутон (Възпроизвеждане) Контролен бутон Контролен бутон Бутон (Изтриване) Запис/преглед на изображения 19