Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Извеждане на

Извеждане на минимално количество индикатори (Лесен запис) Този режим намалява минималното количество настройки. Размерът на текста се увеличава и индикаторите се виждат по-лесно. Задайте диска за избор на 1режим в положение (Лесен запис) Действие Таймер за автоматично включване Размер на изображението Как да промените Натиснете на контролния бутон Изберете [Self-Timer 10sec] или [Self-Timer Off]. Натиснете MENU Изберете [Large] или [Small] от [Image Size ]. Светкавица Натиснете на контролния бутон Изберете [Flash Auto] или [Flash Off]/Натиснете MENU [Flash] Изберете [Auto] или [Off]. Относно режима Лесен преглед Когато натиснете бутона (Възпроизвеждане) и дискът за избор на режим е зададен в положение (Лесен запис), текстът на екрана за възпроизвеждане става по-голям и се вижда по-лесно. В допълнение, функциите, които можете да използвате, са ограничени. Бутон (Изтриване): Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента. Изберете [OK] . Бутон MENU: Можете да изтриете изведеното изображение с помощта на [Delete Single Image], всички изображения в папката с помощта на [Delete All Images]. 20

Разпознаване на усмивка и автоматичен запис (Разпознаване на усмивка) Натиснете бутона (Усмивка). 1 Изчакайте разпознаването на 2усмивка. Когато нивото на усмивката надвиши точката на индикатора, фотоапаратът автоматично записва изображения. Когато отново натиснете бутона (Усмивка), операцията Smile Shutter (Разпознаване на усмивка) приключва. • Дори ако натиснете бутона на затвора докато функцията Smile Shutter (Разпознаване на усмивка) е активна, фотоапаратът записва изображението и след това се връща в режим Smile Shutter (Разпознаване на усмивка). Съвети за запис на по-добри усмивки Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка Бутон (Усмивка). Рамка за разпознаване на усмивка Не закривайте очите с бретон. Опитайте се да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно. Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава полесно, когато зъбите са открити. Използване на функциите за запис 21