Views
2 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Преглед на

Преглед на увеличено изображение (Zoom при възпроизвеждане) Натиснете бутона 1(Възпроизвеждане), за да изведете изображението, след това натиснете бутона (Възпроизвеждане). Изображението се увеличава два пъти като областта, която сте докоснали, остава в центъра. Регулирайте zoom скалата 2и позицията. Бутон : Приближава. Бутон W на бутоните W/T (zoom): Отдалечава. v/V/b/B на контролния бутон: Регулира позицията. Търсене на изображение (Индекс изображение) Натиснете бутона 1(Възпроизвеждане), за да изведете изображение, след това докоснете (Индекс изображение). • Натиснете отново бутона (Индекс изображение), за да изведете индекс екрана с повече изображения. Изберете изображение с 2помощта на v/V/b/B на контролния бутон. • За да се върнете в екран с единично изображение, натиснете z. Показва изведената област на цялото изображение. 32

Преглед на неподвижни изображения с музика (Изреждане на кадри) Натиснете бутона 1(Възпроизвеждане), за да изведете неподвижно изображение, след това натиснете бутона MENU. Изберете (Изреждане на 2кадри) с помощта на v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете z. бутона MENU Изберете [Start] с помощта на v на контролния бутон, след 3това натиснете z. Изреждането на кадри започва. • За да приключите режима на изреждане на кадри, натиснете z. z Избор на музика за фон Можете да прехвърляте към фотоапарата желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл. За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта) на вашия компютър (стр. 40) и следвайте стъпките, описани по-долу. Натиснете MENU (Настройки) (Основни настройки) [Download Music] [OK]. Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър. Стартирайте “Music Transfer”. За подробности относно работата с “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music Transfer”. Използване на функциите за преглед 33