Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Избор на

Избор на формат на дисплея (Режим на преглед) Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения, когато използвате “Memory Stick Duo”. Натиснете бутона 1(Възпроизвеждане), за да изведете изображение, след това натиснете бутона MENU. бутон MENU Изберете (режим на преглед) 2с помощта на v/V/b/B на контролния бутон желан режим z. (Преглед по дата): Извежда изображенията по дата. (Преглед по събитие): Анализира датите на запис и честотата, автоматично организира изображения в групи и ги възпроизвежда. (Любими): Извежда изображения, регистрирани като Favorites (любими). (Преглед по папки): Извежда и организира изображенията по папки. Забележка • Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с други фотоапарати, прегледайте изображенията във [Folder View]. 34

Изтриване на изображение 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да изведете изображение, след това натиснете бутона (Изтриване). бутон (Изтриване) Натиснете v/V на 2контролния бутон, за да изберете желаната настройка. Всички от една дата: Можете да изтриете всички изображения в бутон MENU изведения обхват от дати. В зависимост от режима на преглед, тази опция може да бъде [All in This Folder] или [All in Event]. Няколко изображения: Можете да изберете и изтриете няколко изображения. Изберете изображенията, натиснете z и след това натиснете бутона MENU, за да изтриете. Това изображение: Можете да изтриете изображението, изведено на екрана. Изход: Отменя функцията за изтриване. Изтриване на изображение 35