Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Изтриване на

Изтриване на всички изображения (Форматиране) Можете да изтриете всички данни, запазени на “Memory Stick Duo” или вградената памет. Ако заредите “Memory Stick Duo”, всички данни, запазени на “Memory Stick Duo”, ще се изтрият. Ако няма зареден “Memory Stick Duo”, всички данни, записани във вградената памет, ще се изтрият. Натиснете бутона MENU. 1 Изберете (Настройки) с 2помощта на V на контролния бутон, след това натиснете z. бутон MENU 3 Изберете (“Memory Stick” носител) или (Инструмент на вградената памет) с помощта на v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете [Format] z. Изберете [OK], след това натиснете z. 4 Забележка • Форматирането трайно изтрива всички данни, включително защитените изображения, и данните не могат да бъдат възстановени. 36

Преглед на изображения на телевизионен екран Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате 1кабела за мулти употреба (приложен в комплекта). Към мулти конектор Към аудио/видео входни жакове Кабел за мулти употреба z Преглед на изображения на HD телевизор (с висока резолюция) • Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор с HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте Type2b-съвместим кабел с HD изходен адаптер. • Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] в екрана с настройки (Основни настройки). Забележки • Настройката [Video Out] по подразбиране е зададена в положение [NTSC], за да можете да се наслаждавате на оптимално качество на изображенията. Когато изображенията не се изведат или трептят на екрана на вашия телевизор, можете да използвате само телевизор, базиран на системата PAL. Опитайте се да превключите настройката за [Video Out] в положение [PAL] (стр. 48). Отпечатване на неподвижни изображения Ако имате PictBridge-съвместим принтер, можете да отпечатвате изображения, като работите по следната процедура. Първо задайте фотоапарата така, че да можете да осъществите USB връзка между фотоапарата и принтера. 1 2 Свържете фотоапарата с принтера посредством кабела за мулти употреба (приложен в комплекта). Включете принтера. След като извършите връзката, се извежда индикаторът . 37 Свързване на други устройства