Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на опциите в MENU Извежда възможните функции за лесна настройка, когато фотоапаратът е в режим на запис или възпроизвеждане. На екрана се извеждат само възможните опции. Изберете (Настройки) [Main Settings] [Initialize], за да върнете настройките в положенията им по подразбиране. Натиснете бутона MENU, за да 1изведете екрана с менюто. бутон MENU Изберете желаната опция в 2менюто, като използвате v/V/b/B на контролния бутон. По време на възпроизвеждане потвърдете избора си, като натиснете z. Натиснете бутона MENU, за да изключите екрана с менюто. 3 MENU в режим на запис Опция Режим на запис на движещи се изображения Image Size (Размер на изображението) Описание Променя настройките, в зависимост от режима за избор на сцена с движещо се изображение. ( Автоматичен/ Висока чувствителност/ Запис под вода) Избира размера на изображението. ( / / / / / / / ) ( 1280х720 (Fine)/ 1280х720 (Standard)/ VGA) REC Mode (Режим на запис) EV Избира режим на продължителен запис. ( Нормален/ Burst/ BRK 0.3 EV, BRK 0.7 EV, BRK 1.0EV) Дава възможност за ръчно регулиране на експонацията. (- 2.0EV до +2.0EV) ISO Задава чувствителност на светлината. (Auto/ISO80 до ISO3200) 44

Опция White Balance (Баланс на белия цвят) Underwater White Balance (Подводен баланс на белия цвят) Focus (Фокусиране) Metering Mode (Режим на измерване) Scene Recognition (Разпознаване на сцена) Smile Detection Sensitivity (Чувствителност при разпознаване на усмивка) Face Detection (Разпознаване на лице) Описание Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната среда. ( Автоматичен/ Дневна светлина/ облачно/ Флуоресцентно осветление 1, Флуоресцентно осветление 2, Флуоресцентно осветление 3/ Изкуствена светлина/ Светкавица) Регулира цветовете, когато снимате под вода. ( Автоматичен/ Запис под вода ) Променя начина на фокусиране. ( Множествен AF/ Централен AF/ Точков AF/0.5 m/1.0 m/ 3.0 m/7.0 m/ ) Задава частта от обекта, която да измервате, за да определите експонацията. ( Мулти измерване/ Централно измерване/ Точково измерване) Автоматично разпознава условията за запис и извършва записа. ( Автоматично/ Предварително зададено) Задава нивото на чувствителността при разпознаване на усмивка. ( Широка усмивка/ Нормална усмивка/ Лека усмивка) Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса, когато използвате функцията за разпознаване на лице. ( Изключена опция/ Автоматичен режим/ Приоритетно заснемане на деца/ Приоритетно заснемане на възрастни) Flash Level (Ниво на светкавицата) Anti Blink (Разпознаване на премигване) Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи) DRO Color Mode (Цветен режим) SteadyShot (Устойчиво снимане) (Settings) (Настройки) Регулира нивото на светлина от светкавицата. ( / Стандартна/ ) Задава функцията за разпознаване на премигване ( Автоматичен режим/ Изключено) Коригира ефекта на червените очи. ( Автоматичен режим/ Активирана опция/ Изключена опция) Оптимизира осветеността и контраста. ( Изключена опция/ Стандартна стойност на DRO/ DRO плюс) Променя цветовете на изображението и прибавя специални ефекти. ( Нормален/ Живи цветове/ Цвят сепия/ B&W) Избира режим на анти-замъгляване. ( Запис/ Непрекъснат/ Изключен) Променя настройките на фотоапарата. Промяна на настройките на фотоапарата 45