Views
4 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

MENU в режим на

MENU в режим на преглед Опция Описание (Изреждане на кадри) Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика. (Списък с дати) (Списък със събития) (Режим на преглед) (Филтър на лица) (Прибавяне/Премахване от Favourites (Любими)) (Ретуш) (Оразмеряване) (Изтриване) (Защита) (Отпечатване) (Въртене) (Избор на папка) (Настройки) Избира дата за възпроизвеждане. Избира групата със събития, която ще възпроизвеждате. Превключва режима на преглед. ( Преглед по дата/ Преглед по събитие/ Любими/ Преглед по папка) Възпроизвежда изображения, филтрирани да посрещнат определени условия. ( Изключен/ Всички лица/ Деца/ Малки деца/ Усмивки) Регистрира или премахва изображения от Favourites (Любими). ( Това изображение/ Множество изображения/ Прибавяне на всички в обхват на дата*/ Премахване на всички от обхват на дата) * Изведеният текст се различава в зависимост от всеки режим за преглед. Ретушира неподвижно изображение. ( Отрязване/ Корекция на ефекта на червените очи/ Изостряне на образа/ Мек фокус/ Частичен цвят/ Обектив/ Пресечен филтър/ Линейно замъгляване/ Ретро/ Усмихнати лица) Променя размера на изображението спрямо употребата. ( HDTV/ Blag/E-mail) Изтрива изображението. ( Това изображение/ Множество изображения/ Всички от обхват на дата*) * Изведеният текст се различава в зависимост от режима за преглед. Предотвратява случайно изтриване. ( Това изображение/ Множество изображения) Прибавя знак за отпечатване на изображението, което желаете да отпечатате от “Memory Stick Duo”. ( Това изображение/ Множество изображения) Отпечатва изображения, като използва PictBridgeсъвместим принтер. ( Това изображение/ Множество изображения) Върти неподвижните изображения. Избира папка за преглед на изображение. Променя настройки, различни от настройките за запис. 46

Използване на опциите (Настройки) Можете да промените настройките по подразбиране. Индикацията (Настройки при запис) се извежда само когато настройките бъдат въведени от режим на запис. 1 Натиснете бутона MENU, за да изведете екрана с менюто. Изберете (Настройки) с 2помощта на контролния бутонV, след това натиснете z. бутон MENU Изберете желаната опция в менюто, като използвате 3v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете z. Натиснете бутона MENU, за да изключите екрана с настройки. 4 Категория Опция Описание (Настройки при запис) AF Illuminator Grid Line Digital Zoom Conversion Lens Auto Orientation Auto Review Излъчва плътна светлина, когато се опитвате да фокусирате в условия на ниска осветеност. Извежда или скрива решетката на екрана. Избира режим на цифров zoom. За постигане на правилен фокус, когато прикрепяте преобразуващ обектив Когато фотоапарата бъде завъртян за запис на изображение в портретна (вертикална) позиция, той записва промяната в позицията и извежда изображението в портретна позиция. Извежда записаното изображение на екрана за приблизително 2 секунди след записа на неподвижното изображение. 47 Промяна на настройките на фотоапарата