Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Категория

Категория Опция Описание (Main Settings) Beep Включва или изключва звуковия сигнал, който се извежда при работа с фотоапарата. Language Setting Избира езика, който се използва за опциите в менюто, предупрежденията и съобщенията. Function Guide Извежда или скрива ръководство за функциите, когато работите с фотоапарата. Initialize Връща настройките на фотоапарата в стойностите им по подразбиране. Demo Mode Извежда или скрива демонстрация на функциите Smile Shutter и Scene Recognition (Разпознаване на сцена). COMPONENT Избира видео сигнала в зависимост от свързания телевизор. (“Memory Stick” инструмент) (Инструмент за вградена памет) (Настройки на часовника) Video Out Wide Zoom Display USB Connect Download Music Format Music Format Create REC. Folder Change REC. Folder Delete REC. Folder Copy File Number Format File Number Area Setting Date & Time Setting Задава изходен видео сигнал, в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното видео оборудване. Възпроизвежда неподвижни изображения със съотношение 4:3 или 3:2 като 16:9 на HD (висока разделителна способност) телевизор. Задава USB режима, когато свързвате фотоапарата към компютър или PictBridge-съвместим принтер, посредством кабела за мулти употреба. Променя музикалните файлове, като използвате “Music Transfer”. Изтрива всички музикални файлове за фон на фотоапарата. Форматира “Memory Stick Duo”. Създава нова папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения. Променя папката, използвана за запис на изображения. Изтрива папки на “Memory Stick Duo”. Копира всички изображения, записани във вградената памет на “Memory Stick Duo”. Избира начина, който ще използвате за задаване на номера за файловете на изображенията. Форматира вградената памет. Избира начина, който ще използвате за задаване на номера за изображенията. Задава вашето местно време спрямо настройката за областта. Задава датата и часа. 48

Списък с икони, изведени на екрана Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата. Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (екранен дисплей) на контролния бутон (стр. 26). Когато записвате неподвижни изображения Дисплей Индикация Оставащ заряд на батерията Предупреждение за нисък заряд на батерията Размер на изображението • Иконите са ограничени в режим (Лесен запис). Когато записвате движещи се изображения Избор на сцена Диск за избор на режим (интелигентна автоматична настройка, автоматично програмиране, режим на запис на движещи се изображения) Икона за режим на избор на сцена Режим на запис на движещи се изображения Баланс на белия цвят Когато възпроизвеждате Режим на измерване Устойчиво снимане Предупреждение за вибрация Разпознаване на сцена DRO Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка Други Zoom скала 49