Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Дисплей

Дисплей Индикация Режим на цветност PictBridge свързване Режим на преглед Дисплей Индикация Папка за запис Папка за възпроизвеждане Дисплей z Филтър на лица Favorites (Любими) Защита Знак за отпечатване (DPOF) Прехвърляне на PMB Zoom при възпроизвеждане Индикация AE/AF заключване ISO номер NR бавен затвор Брой записани изображения Номер на изображението/Брой изображения, записани в избраната папка Време за запис Носител за запис/възпроизвеждане (“Memory Stick Duo”, вградена памет) Промяна на папка AF илюминатор 50 z z Скорост на затвора Размер на диафрагмата Стойност на експонацията Индикатор за AF рамка на визьора Полу-ръчна настройка Макро Запис/Готовност за запис на движещи се изображения Време за запис (m:s - минути: секунди) Номер на папка-файл Дата на записа/време на възпроизведеното изображение Ръководство за функциите при възпроизвеждане на изображения Избор на изображения Регулиране на силата на звука Намаляване на ефекта на червените очи Режим на измерване Режим на светкавицата Зареждане на светкавицата Баланс на белия цвят ISO номер

Дисплей Индикация Таймер за самостоятелно включване Дисплей за автодиагностика Местоположение Предупреждение за прегряване Преобразуващ обектив Режим за разпознаване на лице Burst/Bracket Файлът за управление е пълен AF рамка на визьора Кръстче за прицелване Стойност на експонацията Скорост на затвора Размер на диафрагмата PictBridge свързване Възпроизвеждане Лента за възпроизвеждане Географска ширина и дължина Хистограма • Когато изключите дисплея с хистограмата, се извежда индикацията . Сила на звука Други 51