Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Näyttää helppojen

Näyttää helppojen asetusten käytettävissä olevat toiminnot, kun kamera on kuvaus- tai toistotilassa. Vain käytettävissä olevat kohteet näkyvät näytössä. (Asetukset) t [Pääasetukset] t MENU-toimintojen käyttäminen Voit palauttaa asetusten oletusarvot valitsemalla [Palauta]. Tuo esiin Menu-näyttö painamalla 1 MENU-painiketta. Valitse haluamasi 2 valikkovaihtoehto ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B. Vahvista toiston aikana painamalla z. 3 x MENU kuvaustilassa Kohde Kuvaus Elokuvakuvausmuoto Kuvakoko Asettaa kuvakoon. ( / / / / / / / ) Kuvaustapa Valitsee jatkuvan kuvaustavan. EV Säätää valotusta manuaalisesti. (–2,0EV – +2,0EV) ISO Valitsee valoherkkyyden. (Auto/ISO 80 – ISO 3200) Valkotasap. Sulje Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta. Muuttaa asetukset elokuvakohtaustilan mukaan. ( Auto/ Suuri herkkyys/ Vedenalainen) ( 1280×720(hieno)/ 1280×720(vakio)/ VGA) ( Normaali/ Sarja/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. MENU-painike ( Auto/ Päivänvalo/ Pilvinen/ Loistevalo 1, Loistevalo 2, Loistevalo 3/n Hehkulamppu/ Salamavalo)

Kohde Vedenalainen valkotasap. Tarkennus Mittausmuoto Valotuksen tunnistus Hymyntunn. herkkyys Kasvontunnistus Salamateho Suljettujen silmien esto Punasilm.esto DRO Väritila SteadyShot (Asetukset) Kuvaus Säätää värit kuvattaessa veden alla. ( Auto/ Vedenalainen 1, Vedenalainen 2) Vaihtaa tarkennustapaa. ( Monip.AF/ Keskip.AF/ Pistem. AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/ 7.0 m/ ) Valitsee, mitä kohteen osaa mitataan valotuksen määrittämiseksi. ( Monipiste/ Keskip./ Pistemit.) Tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa sitten kuvan. ( Auto/ Lisäasetukset) Asettaa hymyntunnistuksen herkkyystason. ( Voimakas hymy/ Normaali hymy/ Kevyt hymy) Valitsee ensisijaisen kohteen tarkennuksen säätöä varten käytettäessä kasvontunnistusta. ( Pois/ Auto/ Etusija: lapsi/ Etusija: aikuinen) Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta. ( / Vakio/ ) Asettaa Suljettujen silmien esto -toiminnon. ( Auto/ Pois) Asettaa punasilmäisyyden vähentämisen. ( Auto/ Päällä/ Pois) Optimoi kirkkauden ja kontrastin. ( Pois/ DRO standard/ DRO plus) Muuttaa kuvan kirkkautta tai lisää erikoistehosteita. ( Normaali/ Eloisa/ Seepia/ Mustavalko) Valitsee epäterävyyttä vähentävän tilan. ( Kuvaaminen/ Jatkuva/ Pois) Muuttaa kameran asetuksia. Kameran asetusten muuttaminen 43 FI