Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Tagning/uppspelning av

Tagning/uppspelning av bilder Ta bilder 1 Ställ in kameran på (Intelligent autojustering) och tryck sedan på ON/OFFknappen (strömbrytaren). Om du vill filma så ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge) (sidan 30). Tagning/uppspelning av bilder 2 3 Håll kameran stadigt på det sätt som visas i figuren. • Tryck på T-knappen för att zooma in, och på W- knappen för att zooma ut. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. tänds för att visa att SteadyShot-funktionen är aktiverad. När bilden är skarp hörs det ett pip och z-indikatorn tänds. Näravståndet är ca. 10 cm (på W-sidan) respektive 50 cm (på T-sidan) från linsytan. ON/OFF-knapp (strömbrytare) Avtryckare Lägesomkopplare W/T (zoom)-knapp SteadyShotindikator AE/AFlås 4 Tryck ner avtryckaren helt. Bilden tas. 18 SE

Titta på bilder 1 Tryck på (uppspelning)- knappen. Den sist tagna bilden visas. • Om det finns bilder på ”Memory Stick Duo”-minneskortet som är tagna med en annan kamera och inte går att spela upp på den här kameran, så använd [Mappvisning] (sidan 34) för att titta på de bilderna. x För att välja nästa/föregående bild Välj bild med B (nästa)/b (föregående) på styrknappen. (uppspelning)-knapp Styrknapp Tagning/uppspelning av bilder x För att radera en bild 1 Tryck på (Radera)-knappen. 2 Välj [Denna bild] med v på styrknappen, och tryck sedan på z. x För att återgå till tagningsläget Tryck ner avtryckaren halvvägs. x För att stänga av kameran Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytaren). Styrknapp (Radera)-knapp 19 SE