Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Hur man använder

Hur man använder tagningsfunktionerna Visning av minsta möjliga antal indikatorer (Enkel tagning) I detta läge minskar antalet inställningar man behöver göra. Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se. 1 Ställ in lägesomkopplaren på (Enkel tagning). Funktion Hur man gör ändringen Självutlösare Tryck på på styrknappen t välj [Självutlösare 10 s] eller [Självutlösare av]. Bildstorlek Tryck på MENU t välj [Stor] eller [Liten] för punkten [Bildstorlek]. Blixt Tryck på på styrknappen t välj [Automatisk blixt] eller [Blixten av]/ Tryck på MENU t [Blixt] t välj [Auto] eller [Av]. zAngående läget för enkel uppspelning När man trycker på (uppspelning)-knappen med lägesomkopplaren inställd på (Enkel tagning) blir texten på uppspelningsskärmen större och lättare att se. I detta läge går det dock bara att använda ett begränsat antal funktioner. (Radera)-knappen: Används för att radera den bild som visas för tillfället. Välj [OK] t z. MENU-knappen: Det går att radera den bild som visas för tillfället hjälp av punkten [Radera en bild], eller radera alla bilder i en mapp med hjälp av punkten [Radera alla bilder]. 20 SE

Låt kameran upptäcka leenden och ta bilder automatiskt (Leendeavkänning) 1 Tryck på (leende)-knappen. 2 Vänta tills kameran upptäcker ett leende. När leendenivån överskrider b-punkten på mätaren börjar kameran automatiskt ta bilder. När man trycker en gång till på (leende)-knappen stängs leendeavkänningen av. • Om man trycker ner avtryckaren i leendeavkänningsläget tar kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget. zTips för att ta bättre bilder på leenden (leende)-knapp Ansiktsavkänningsram Indikator för leendeavkänningskänsligheten 1 Undvik att täcka för ögonen med håret. 2 Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Chansen att leendet upptäcks är högre för smala ögon. 3 Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns. Hur man använder tagningsfunktionerna 21 SE