Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

För att ställa in

För att ställa in skärpan på motivets ansikte (Ansiktsavkänning) Tryck på MENU-knappen. 1 MENU-knapp Välj (Ansiktsavkänning) med 2 v/V/b/B på styrknappen t önskat läge t z. (Av): Ansiktsavkänning används ej. (Auto): Kameran ställer automatiskt in skärpan på det prioriterade ansiktet. (Barnprioritet): Kameran avkänner och tar bilder på barnansikten. (Vuxenprioritet): Kameran avkänner och tar bilder på vuxnas ansikten. zVal av vilket ansikte som ska prioriteras (minne för valt ansikte) 1 Tryck på z på styrknappen under ansiktsavkänning. Ansiktet längst till vänster registreras som prioriterat ansikte, och ramen blir orange . 2 Varje gång du trycker på z flyttas prioriteten ett ansikte åt höger. Tryck upprepade gånger på z tills den oranga ramen ( ) befinner sig runt det ansikte du vill registrera. 3 För att stänga av ansiktsregistreringen flyttar man den oranga ramen till ansiktet längst till höger och trycker på z igen. 24 SE Kameran upptäcker motivets ansikte och ställer in skärpan på det. Det går att välja vilket motiv som ska prioriteras vid skärpeinställningen.

Närbildstagning (Makro) Du kan ta vackra närbilder på små motiv som insekter och blommor. 1 Tryck på (Makro) på styrknappen, och välj sedan önskat läge med b/B t z. (Auto): Kameran ställer automatiskt in skärpan, från avlägsna motiv till närbilder. Låt kameran stå i det här läget i vanliga fall. (Makro på): Kameran ställer in skärpan med företräde för närbelägna motiv. Slå på makroläget för att ta närbilder. Observera • Makroläget är fast inställt på [Auto] när kameran är i det intelligenta autojusteringsläget eller filmläget. Självutlösaren 1 2 Tryck på (Självutlösare) på styrknappen, och välj sedan önskat läge med v/V t z. (Självutlösare av): Självutlösaren används ej. (Självutlösare 10 s): Bilden tas efter en fördröjning på 10 sekunder. Använd det här läget när du själv vill vara med i bilden. Tryck en gång till på för att avbryta tagningen. (Självutlösare 2 s): Bilden tas efter en fördröjning på 2 sekunder. Detta läge används för att förhindra att bilden blir suddig när man trycker ner avtryckaren. Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan blinkar och det piper ända tills slutaren utlöses. Hur man använder tagningsfunktionerna 25 SE