Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Hur man använder

Hur man använder uppspelningsfunktionerna För att förstora bilden som visas (Uppspelningszoom) 1 2 Tryck på (uppspelning)- knappen för att tända en bild, och tryck sedan på (uppspelningszoom)- knappen. Mitten av bilden förstoras till dubbel storlek. Justera förstoringsgraden och positionen. -knappen: Används för att zooma in. W-knappen på W/T (zoom)-knappen: Används för att zooma ut. v/V/b/B på styrknappen: Används för att justera vilken del av bilden som ska visas. Visar den förstorade delens position i hela bilden Sökning efter en bild (Bildindex) 1 2 Tryck på (uppspelning)- knappen för att tända en bild, och tryck sedan på (bildindex)-knappen. • Tryck en gång till på (bildindex)-knappen för att se en indexskärm med ännu fler bilder. Välj bild med v/V/b/B på styrknappen. • För att återgå till enbildsskärmen trycker man på z. 32 SE

Uppspelning av stillbilder till musik (Bildspel) 1 Tryck på (uppspelning)- knappen för att tända en stillbild, och tryck sedan på MENUknappen. 2 Välj (Bildspel) med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan på z. MENU-knapp 3 Välj [Start] med v på styrknappen, och tryck sedan på z. Bildspelet startar. • Tryck på z för att avsluta bildspelet igen. zVal av bakgrundsmusik Du kan överföra önskade musikfiler från en CD eller MP3-filer till kameran för att spela under bildspel. Om du vill överföra musikfiler så installera först programmet ”Music Transfer” (medföljer) på din dator (sidan 40), och utför sedan följande procedur. 1 Tryck på MENU t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Ladda ner musik] t [OK]. 2 Anslut kameran till datorn via USB. 3 Starta ”Music Transfer”. Se hjälpfilerna till ”Music Transfer” för närmare detaljer om ”Music Transfer”. Hur man använder uppspelningsfunktionerna 33 SE