Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Används för att välja

Används för att välja visningssätt för uppspelning av flera bilder på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort. Val av visningssätt (Visningssätt) Tryck på (uppspelning)- 1 knappen för att tända en bild, och tryck sedan på MENU-knappen. Välj (Visningssätt) med 2 v/V/b/B på styrknappen t önskat läge t z. (Datumvisning): Bilderna visas efter datum. Observera 34 SE MENU-knapp (Händelsevisning): Bilderna analyseras automatiskt efter tagningsdatum och tagningsfrekvens och visas gruppvis. (Favoriter): Bilder som är registrerade som favoriter visas. (Mappvisning): Bilderna visas mappvis. • Om det inte går att spela upp bilder som är tagna med en annan kamera så använd [Mappvisning].

Radering av bilder Radering av bilder 1 Tryck på (uppspelning)- knappen för att tända en bild, och tryck sedan på (Radera)- knappen. 2 Tryck på v/V på styrknappen för att välja önskat läge. (Radera)-knapp Alla bilder i datumområdet: Används för att radera alla bilder inom det visade datumområdet. Beroende på visningssättet blir det [Alla i mappen] eller [Allt för denna MENU-knapp händelse]. Flera bilder: Används för att välja och radera flera bilder på en gång. Välj bilder, tryck på z, och tryck sedan på MENU-knappen för att radera bilderna. Denna bild: Används för att radera den bild som visas för tillfället. Avsluta: Används för att avbryta raderingen. Radering av bilder 35 SE