Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Det går att radera alla

Det går att radera alla data som är lagrade på ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller i internminnet. Om ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt raderas alla data på det. Om inget ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt raderas alla data i internminnet. Radering av alla bilder (Formatering) Tryck på MENU-knappen. 1 Välj (Inställningar) med V på 2 styrknappen, och tryck sedan på z. 3 Välj [OK], och tryck sedan på z. 4 Observera 36 SE MENU-knapp Välj ("Memory Stick"-verktyg) eller (Internminnesverktyg) med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan på [Formatera] t z. • Vid formatering raderas alla data för gott, inklusive skyddade bilder, och dessa data går sedan inte att återställa.

Anslutning till andra apparater Titta på bilder på en TV 1 Anslut kameran till TV:n med hjälp av den medföljande multikabeln. Till multi-uttaget Till ljud/ bildingångarna Multikabel zUppspelning av bilder på en högupplösnings-TV (HDTV) • Det går att spela upp bilderna som är lagrade i kameran på en högupplösnings-TV genom att ansluta kameran till TV:n via en HD-adapterkabel (säljs separat). Använd en Type2bkompatibel HD-adapterkabel. • Ställ in punkten [COMPONENT] på [HD(1080i)] under (Huvudinställningar) på inställningsskärmen. Observera • Punkten [Video Out] är inställd på [NTSC] vid leveransen från fabriken för bästa möjliga bildkvalitet för filmer. Om bilden inte syns alls eller hoppar på TV-skärmen kan det bero på att TV:n endast är avsedd för PAL. Prova i så fall att ändra [Video Out]-inställningen till [PAL] (sidan 48). Utskrift av stillbilder Om du har en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder med hjälp av följande procedur. Ställ först in kameran så att den går att ansluta till skrivaren via USB. 1 2 Anslut kameran till skrivaren med hjälp av den medföljande multikabeln. Slå på skrivaren. När anslutningen är klar tänds indikatorn . Anslutning till andra apparater 37 SE