Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

3 4 Tryck på MENU t

3 4 Tryck på MENU t (Utskrift) med v/V/b/B på styrknappen t önskat läge t z. (Denna bild): Den bild som visas för tillfället skrivs ut. (Flera bilder): Tryck på b/B för att tända bilden, och tryck sedan på z. Välj önskade inställningar och tryck sedan på [OK] t z. Bilden skrivs ut. MENU-knapp Observera • Om det inte går att ansluta till skrivaren så kontrollera att punkten [USB-anslutning] under (Huvudinställningar) är inställd på [PictBridge]. zUtskrift i en affär Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär. Kopiera först bilderna till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort, och ta sedan med ”Memory Stick Duo”-minneskortet till fotoaffären. Hur man kopierar bilder: Tryck på MENU t (Inställningar) t ("Memory Stick"- verktyg) t [Kopiera] t [OK]. Hör efter i fotoaffären för närmare detaljer. zFör att lägga på datumet på bilder Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Detta är för att förhindra att datumet skrivs ut dubbelt när bilder skrivs ut. Utskrift i en affär: Du kan be att få bilderna utskrivna med datumet pålagt. Hör efter i fotoaffären för närmare detaljer. Utskrift därhemma: Anslut kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare, tryck på MENU-knappen och ställ in [Utskrift] t [Datum] på [Datum] eller [Datum&klocka]. För att lägga på datumet på bilder med hjälp av PMB: Med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” installerat på en dator (sidan 40) går det att lägga på datumet på bilder direkt. Observera dock att när bilder med datumet pålagt skrivs ut finns det risk att datumet skrivs ut dubbelt beroende på utskriftsinställningarna. Se ”PMBguiden” (sidan 41) för närmare detaljer om ”PMB”. 38 SE

Hur man använder kameran tillsammans med en dator x Hur man använder ”PMB (Picture Motion Browser)” Tack vare programmet ”PMB” som finns med på den medföljande CD-ROM-skivan går det att ha kul med lagrade bilder på ännu fler sätt än tidigare. Det finns ännu fler funktioner än de som listas här nedan. Se ”PMB-guiden” (sidan 41) för närmare detaljer. Importera bilder till datorn Mediatjänst Ladda upp bilder till en mediatjänst. Kalender Se bilder på en kalender. Exportera bilder till kameran Utskrift Skriv ut bilder med datumet pålagt. CD/DVD Bränn en dataskiva i en CD-brännare eller DVDbrännare. Anslutning till andra apparater Exportera bilder till ett ”Memory Stick Duo”- minneskort för att titta på dem på kameran. Observera • ”PMB” är inte kompatibelt med Macintosh-datorer. 39 SE