Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

x MENU-skärmen i

x MENU-skärmen i uppspelningsläget Punkt Beskrivning (Bildspel) (Datumlista) (Händelselista) (Visningssätt) (Filtrering mha ansikten) (Lägg till/ta bort Favoriter) (Retuschering) (Olika storleksändringsmöjl.) (Radera) Används för att radera bilder. (Skydda) (Utskrift) (Rotera) (Välj mapp) (Inställningar) 46 SE Används för att spela upp bilder i tur och ordning med effekter och musik. Används för att tända uppspelningsdatumlistan. Används för att välja vilken händelsegrupp som ska spelas upp. Används för att byta visningssätt. ( Datumvisning/ Händelsevisning/ Favoriter/ Mappvisning) Används för att spela upp bilder filtrerade enligt vissa villkor. ( Av/ Alla människor/ Barn/ Småbarn/ Leenden) Används för att lägga till bilder som Favoriter eller ta bort bilder som Favoriter. ( Denna bild/ Flera bilder/ Lägg till allt i datumområdet*/ Ta bort allt i datumområdet*) * Vilken text som visas beror på visningssättet. Används för att retuschera stillbilder. ( Trimma/ Rödögekorrigering/ Förstärkt skärpa/ Mjuk skärpa/ Partiell färg/ Fisheye-objektiv/ Korsfilter/ Suddiga strålar/ Gammaldags/ Leenden) Används för att ändra bildstorleken för olika ändamål. ( HDTV/ Blogg / Epostbilagor) ( Denna bild/ Flera bilder/ Alla bilder i datumområdet*) * Vilken text som visas beror på visningssättet. Används för att skydda bilder från att raderas av misstag. ( Denna bild/ Flera bilder) Används för att lägga till en utskriftsmarkering för bilder som ska skrivas ut från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort. ( Denna bild/ Flera bilder) Används för att skriva ut bilder på en PictBridge-kompatibel skrivare. ( Denna bild/ Flera bilder) Används för att rotera en stillbild. Används för att välja visningsmapp. Används för att ändra de andra inställningarna utom tagningsinställningarna.

Hur man använder punkterna (Inställningar)- Det går att ändra standardinställningarna. Punkten (Tagningsinställn.) visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget. 1 Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen. 2 Välj (Inställningar) med V på styrknappen, och tryck sedan på z. MENU-knapp 3 4 Välj önskad punkt med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan på z. Tryck på MENU-knappen för att släcka inställningsskärmen igen. Kategori Punkt Beskrivning (Tagningsinställn.) AF-lampa Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det är mörkt runtomkring. Rutnät Används för att tända respektive släcka ett rutnät på skärmen. Digital zoom Används för att välja digitalt zoomläge. Konverter Används för att ställa in rätt skärpa när en konverter används. Auto-rotering När kameran vrids runt för att ta en bild på höjden, t.ex. ett porträtt, kan kameran lagra riktningsändringen i minnet så att bilden automatiskt visas på rätt håll. Autom. granskning Används för att se den lagrade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild. Ändra kamerans inställningar 47 SE