Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Zobrazenie Význam B

Zobrazenie Význam B Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu z Stupnica transfokácie Color mode (Režim farieb) Pripojenie k PictBridge Režim prezerania Filter podľa tvárí Obľúbené Ochrana Poradie tlače (DPOF) Export PMB Transfokácia počas prehrávania 50 SK Zobrazenie Význam Aretácia AE/AF ISO400 Číslo ISO Funkcia NR pomalej uzávierky 125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony +2.0EV Hodnota expozície Indikátor zameriavacieho rámčeka AF zóny 1.0 m Hodnota poloautomatického zaostrenia REC Standby Macro Nahrávanie videozáznamu/ Pohotovostný stav pre videozáznam 0:12 Čas záznamu (m:s) 101-0012 Číslo priečinka-súboru 2009 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/ NEXT V VOLUME Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere Sprievodca funkciami pre prehrávanie záberu Výber záberov Nastavenie hlasitosti

C Zobrazenie Význam Priečinok pre ukladanie záznamov Priečinok pre prehrávanie 96 Počet voľných záberov 12/12 Číslo záberu/Počet záberov uložených vo zvolenom priečinku 100Min Zostávajúci čas záznamu ISO 400 Záznamové médium/ Reprodukčné médium (pamäťová karta „Memory Stick Duo“, vnútorná pamäť) Zmena priečinku AF iluminátor Red-eye reduction (Potlačenie červených očí) Režim merania Režim blesku Nabíjanie blesku Vyváženie bielej farby Číslo ISO D Zobrazenie C:32:00 Význam Samospúšť Samodiagnostické zobrazenie Cieľ Upozornenie na prehrievanie Konverzný objektív Rozpoznanie tváre Snímanie záberov v slede/ Snímanie s posunom expozície Riadiaci súbor plný Zameriavací rámček AF zóny Zameriavací krížik pre bodové meranie +2.0EV Hodnota expozície 500 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony Pripojenie k PictBridge N Prehrávanie Lišta prehrávania 35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E Zobrazenie zemepisnej šírky a dĺžky Histogram • Ikona sa objaví, keď je vypnuté zobrazenie histogramu (stĺpcového diagramu). Hlasitosť Iné 51 SK