Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Ďalšie informácie o

Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“) x Pre používateľov Windows Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou 1 dodávky) do jednotky CD-ROM. Kliknite na „Cyber-shot 2 Handbook“. „Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktorá obsahuje informácie o príslušenstve fotoaparátu sa nainštaluje v rovnakom čase. Pomocou ikony na obrazovke spustite „Príručka k 3 zariadeniu Cyber-shot“. x Pre používateľov Macintosh Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou 1 dodávky) do jednotky CD-ROM. 2 Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na 3 „Handbook.pdf“. 52 SK „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá podrobne vysvetľuje ako používať fotoaparát, je obsiahnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Nájdete v nej podrobné informácie o mnohých funkciách fotoaparátu. •Na zobrazenie dokumentu „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ je potrebný program Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete si ho prevziať na webovej stránke: http://www.adobe.com/ Zvoľte priečinok [Handbook] a do počítača skopírujte súbor „Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK].

Riešenie problémov Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi spôsobmi. 1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor). Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“. 2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie. 3 Inicializujte nastavenia (str. 47). 4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony. Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov sa môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy príznakov poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani ukladať. Akumulátor a napájanie Nie je možné vložiť akumulátor. •Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku vysunutia akumulátora (str. 13). Nie je možné zapnúť fotoaparát. •Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne. •Vložte akumulátor správne (str. 13). •Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11). •Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový. •Používajte odporučený typ akumulátora. Iné Napájanie sa svojvoľne vypína. •Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD displeji hlásenie. •Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 16). •Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový. 53 SK