Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Snímanie alebo

Snímanie alebo prezeranie záberov Snímanie záberov 1 Nastavte fotoaparát na režim (Intelligent Auto Adjustment) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie). Ak chcete snímať videozáznamy, nastavte prepínač režimu na (Movie Mode) (str. 30). Snímanie alebo prezeranie záberov 2 3 4 Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku. • Stlačením tlačidla T transfokáciu zväčšíte, stlačením tlačidla W ju zmenšíte. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite. Zobrazením sa indikuje, že je v činnosti SteadyShot. Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor z. Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm (W)/50 cm (T) (od objektívu). Zatlačte spúšť nadoraz. Záber sa nasníma. Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) Prepínač režimu Tlačidlo W/T (Transfokácia) Spúšť Značka SteadyShot Aretácia AE/AF 18 SK

Prezeranie záberov 1 Stlačte tlačidlo (Prehrávanie). Zobrazí sa posledný nasnímaný záber. • Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktoré boli zaznamenané s použitím iných fotoaparátov, tieto zábery môžete zobraziť v režime [Folder View] (str. 34). x Výber nasledujúceho alebo predchádzajúceho záberu Zvoľte záber pomocou B (ďalší)/b (predchádzajúci) na ovládacom tlačidle. x Vymazanie záberu 1 Stlačte tlačidlo (Delete). 2 Zvoľte [This Image] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Tlačidlo (Prehrávanie) Ovládacie tlačidlo Snímanie alebo prezeranie záberov x Návrat k snímaniu záberov Zatlačte a pridržte spúšť do polovice. x Vypnutie fotoaparátu Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie). Ovládacie tlačidlo Tlačidlo (Delete) 19 SK