Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Poznámka • Ak

Poznámka • Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť orezané. x Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať (Jednotky: počet záberov) Kapacita Vnútorná Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto pamäť fotoaparáte Pribl. Veľkosť 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 12M 2 40 84 173 351 693 1401 2847 8M 2 56 118 242 493 972 1963 3991 5M 3 68 143 293 595 1174 2372 4821 3M 7 144 301 617 1253 2472 4991 10140 VGA 70 1383 2897 5924 12030 23730 47910 97390 3:2(11M) 2 43 91 187 380 751 1516 3082 16:9(9M) 2 44 94 192 390 770 1555 3162 16:9(2M) 11 230 482 987 2005 3955 7986 16230 Poznámky • Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania a záznamového média. • Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“. • Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti. Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje scéne (Scene Selection) Nastavte prepínač režimu na 1 (Scene Selection). Zobrazí sa zoznam režimov Scene Selection (Výber scény).

2 Zvoľte požadovaný režim pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle t z. Ak chcete prepnúť na inú scénu, stlačte tlačidlo MENU. (High Sensitivity): Umožňuje snímanie záberov bez blesku aj pri slabom osvetlení. (Twilight): Umožňuje snímanie nočných scén bez straty nočnej atmosféry. (Gourmet): Sníma naaranžované jedlo v nádherných farbách. (Soft Snap): Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou atmosférou. Funkcia je určená pre portréty ľudí, kvetiny atď. (Landscape): Umožňuje snímanie so zaostrením na vzdialený objekt. (Beach): Umožňuje snímanie scén pri mori alebo jazere so zvýraznením modrej farby vody. (Snow): Umožňuje snímanie zasnežených scén s jasnejšou bielou farbou. Použitie funkcií snímania (Twilight Portrait): Umožňuje snímanie ostrých záberov ľudí v tmavom prostredí bez straty nočnej atmosféry. Poznámka • Blesk v niektorých režimoch nefunguje. (Fireworks): Umožňuje snímanie ohňostroja v jeho plnej kráse. (Underwater): Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených farbách pri použití vodotesného puzdra. 29 SK