Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Použitie funkcií

Použitie funkcií prezerania Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia počas prehrávania) 1 2 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zobrazte záber a potom stlačte tlačidlo (Transfokácia počas prehrávania). Záber sa zväčší na dvojnásobnú veľkosť, na stred záberu. Nastavte rozsah transfokácie a polohu. Tlačidlo : Zväčšenie priblíženia. Tlačidlo W na tlačidle W/T (Transfokácia): Zmenšenie priblíženia. v/V/b/B na ovládacom tlačidle: Upravuje polohu. Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu Vyhľadávanie záberov (Index záberov) 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zobrazte záber a potom stlačte tlačidlo (Index záberov). • Ak tlačidlo (Index záberov) stlačíte znova, zobrazí sa indexová obrazovka s ešte viac zábermi. 32 SK

2 Zvoľte záber pomocou v/V/b/ B na ovládacom tlačidle. • Pre návrat na obrazovku samostatného záberu stlačte z. Prezeranie statických záberov s hudbou (Slideshow) 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zobrazte statický záber a potom stlačte tlačidlo MENU. 2 3 Zvoľte (Slideshow) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Zvoľte [Start] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. Spustí sa prezentácia. • Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z. Tlačidlo MENU Použitie funkcií prezerania zVýber hudby v pozadí Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Ak chcete prenášať hudobné súbory, nainštalujte softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) na váš počítač (str. 40), potom postupujte podľa krokov, ktoré sú uvedené nižšie. 1 Stlačte MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Download Music] t [OK]. 2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. 3 Spustite a obsluhujte „Music Transfer“. Podrobnosti o aplikácii „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music Transfer“. 33 SK