Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

3 4 Stlačte MENU t

3 4 Stlačte MENU t (Print) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidlet požadovaný režim t z. (This Image): Vytlačte aktuálne zobrazený záber. (Multiple Images): Stlačením b/B zobrazte záber a potom stlačte z. Zvoľte požadovanú položku nastavenia a potom stlačte [OK] t z. Záber sa vytlačí. Tlačidlo MENU Poznámka • Ak nie je možné vytvoriť pripojenie k tlačiarni, ubezpečte sa, že položka [USB Connect] v ponuke (Main Settings) je nastavená na [PictBridge]. zTlač vo fotozberni Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom odneste do fotozberne. Ako kopírovať: Stlačte MENU t (Settings) t ("Memory Stick" Tool) t [Copy] t [OK]. Podrobné informácie získate vo fotozberni. zVloženie dátumov na zábery Tento fotoaparát nie je vybavený funkciou vloženia dátumu na záber. Nie je ňou vybavený z toho dôvodu, aby sa zabránilo duplikovaniu dátumu počas tlače. Tlač vo fotozberni: Fotozberňu môžete požiadať, aby zábery vytlačila s vloženým dátumom. Podrobné informácie získate vo fotozberni. Tlač doma: Pripojte fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej s formátom PictBridge, stlačte tlačidlo MENU a potom nastavte položku [Print] t [Date] na možnosť [Date] alebo možnosť [Day&Time]. Vloženie dátumov na zábery s použitím aplikácie PMB: S použitím dodanej aplikácie „PMB“ nainštalovanej do počítača (str. 40) môžete vložiť dátum priamo na záber. V závislosti od nastavení tlače sa však pri tlači záberov s vloženým dátumom môže dátum zduplikovať. Podrobnosti o aplikácii „PMB“ si pozrite 38 SK v príručke „PMB Guide“ (str. 41).

Použitie fotoaparátu s počítačom x Použitie „PMB (Picture Motion Browser)“ Zo zaznamenaných záberov môžete mať oveľa väčšiu radosť ako kedykoľvek predtým, ak využijete výhody aplikácie „PMB“ obsiahnutého na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Existuje viac funkcií okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré vám poskytnú väčšiu radosť z vašich záberov. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“ (str. 41). Naimportuje do počítača Mediálne účely Odovzdanie záberu pre mediálne účely. Kalendár Prezeranie záberov v kalendári. Exportovanie do fotoaparátu Tlač Vytlačenie záberov s pečiatkami dátumov. CD/DVD Vytvorenie disku s údajmi použitím CD alebo DVD zapisovacej mechaniky. Pripojenie k iným zariadeniam Exportovanie záberov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a ich prezeranie. Poznámka • Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh. 39 SK