Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

x Krok 1: Inštalácia

x Krok 1: Inštalácia „PMB“ (je súčasťou dodávky) Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa nasledujúceho postupu. Ak nainštalujete „PMB“, nainštaluje sa aj „Music Transfer“. • Prihláste sa ako správca. Skontrolujte prostredie vášho počítača. 1 Odporúčané prostredie pre používanie aplikácií „PMB“ a „Music Transfer“ OS (predinštalovaný): Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP1 Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší (na prehrávanie/úpravu High Definition videozáznamov (s vysokým rozlíšením): Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo rýchlejší/Intel Pentium D 2,8 GHz alebo rýchlejší/Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší) Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu High Definition videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB alebo viac) Pevný disk (Miesto na disku potrebné na inštaláciu): Približne 500 MB Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac Grafická pamäť: 32 MB alebo viac (odporúčaná: 64 MB alebo viac) * 1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou 2 dodávky) do jednotky CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. Kliknite na tlačidlo [Install] 3 (Inštalovať). Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Voľba jazyku nastavení). Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite 4 inštaláciu. Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM. 5 40 SK

x Krok 2: Importovanie záberov do vášho počítača použitím „PMB“ 1 2 Do fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor, potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie). Pripojte fotoaparát k počítaču. „Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu. 1 Do konektora USB Kábel pre viacúčelový konektor 2 Do multikonektora 3 • Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí . Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je indikátor zobrazený. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení na . Kliknite na tlačidlo [Import] (Importovať). Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“. x Krok 3: Prezeranie príručky „PMB Guide“ 1 Dvakrát kliknite na ikonu (PMB Guide) na pracovnej ploche. • Pre prístup do „PMB Guide“ z počiatočnej ponuky: Kliknite na [Start] (Štart) t [All Programs] (Všetky programy) t [Sony Picture Utility] t [Help] (Pomoc) t [PMB Guide]. Poznámky Pripojenie k iným zariadeniam • Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor od fotoaparátu, pokiaľ je fotoaparát v činnosti, alebo pokiaľ je na obrazovke zobrazené „Accessing…“. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie údajov. • Pri použití akumulátora s nízkym zvyšným nabitím nemusí byť možné prenášať údaje alebo sa údaje môžu poškodiť. Odporúča sa použitie sieťového adaptéra (predáva sa osobitne) a kábla USB / AV / DC IN pre viacúčelový konektor (predáva sa osobitne). 41 SK