Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Můžete kopírovat

Můžete kopírovat snímky do počítače Macintosh. Aplikace „PMB“ však není kompatibilní. Když jsou snímky exportovány na kartu „Memory Stick Duo“, prohlížejte je v [Přehled složek]. Na počítač Macintosh můžete nainstalovat aplikaci „Music Transfer“. Doporučená konfigurace počítače K připojení počítače k fotoaparátu se doporučuje následující prostředí. Doporučené prostředí pro import snímků OS (předinstalován): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5) Konektor USB: Standardní součást Doporučené prostředí pro používání aplikace „Music Transfer“ OS (předinstalován): Mac OS X (v10.3 až v10.5) Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje se 128 MB nebo víc) Pevný disk (K instalaci je třeba volná kapacita disku): Zhruba 50 MB 42 CZ x Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh

Změna nastavení fotoaparátu Změna zvuků při činnosti Zvuky vydávané fotoaparátem při různých činnostech lze nastavit. 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Vyberte (Nastav.) pomocí V ovládacího tlačítka a poté stiskněte z. Tlačítko MENU 3 Vyberte (Hlavní nastavení) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku a pak stiskněte [Pípnutí] t požadovaný režim t z. Závěrka: Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky. Vysoký/Nízký: Zapíná pípnutí/zvuk závěrky, když stisknete ovládací tlačítko nebo spoušť. Pokud chcete snížit hlasitost, vyberte [Nízký]. Vyp.: Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky. Změna nastavení fotoaparátu 43 CZ