Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Wybieranie formatu

Wybieranie formatu wyświetlenia (Tryb oglądania) Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), 1 aby wyświetlić obraz, po czym naciśnij przycisk MENU. Wybierz (Tryb oglądania) 2 za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania t żądany tryb t z. (Widok daty): Wyświetla obrazy Uwaga 34 PL Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania wielu obrazów, gdy używana jest karta „Memory Stick Duo”. Przycisk MENU według daty. (Widok wydarzenia): Analizuje zdjęcia z daną datą i ich częstotliwość, automatycznie organizuje grupy obrazów i je wyświetla. (Ulubione): Wyświetla zdjęcia zarejestrowane jako Ulubione. (Widok katalogu): Wyświetla i organizuje obrazy katalogami. • Gdy nie można odtworzyć obrazów nagranych innymi aparatami, obejrzyj te obrazy w [Widok katalogu].

Usuwanie obrazów Usuwanie obrazów 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby wyświetlić obraz, po czym naciśnij przycisk (Kasuj). 2 Naciśnij v/V na przycisku sterowania, aby wybrać żądane nastawienie. Przycisk (Kasuj) Wszyst obr w zakresie dat: Możesz skasować wszystkie obrazy Przycisk MENU w wyświetlonym zakresie dat. Zależnie od trybu oglądania, nastawieniem tej opcji będzie [Wszyst. w tym katalogu] lub [Wszystkie w Wydarzeniu]. Wiele obrazów: Można wybrać i skasować wiele obrazów jednocześnie. Wybierz obrazy, naciśnij z, po czym naciśnij przycisk MENU, aby skasować. Ten obraz: Można skasować aktualnie wyświetlany obraz. Wyjdź: Anuluje kasowanie. Usuwanie obrazów 35 PL