Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Możesz skasować

Możesz skasować wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w pamięci wewnętrznej. Jeżeli włożona jest karta „Memory Stick Duo”, wszystkie dane zapisane na karcie „Memory Stick Duo” zostaną usunięte. Jeżeli nie jest włożona karta „Memory Stick Duo” wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte. Kasowanie wszystkich obrazów (Format) Naciśnij przycisk MENU. 1 Wybrać (Nastaw.) za pomocą 2 V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z. 3 Wybrać [OK] i nacisnąć z. 4 Uwaga 36 PL Przycisk MENU Wybierz (Narzędzie "Memory Stick") lub (Narzędzie pamięci wew) za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania, po czym naciśnij [Format] t z. • Formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie z chronionymi obrazami i danych tych nie można odzyskać.

Podłączanie do innych urządzeń Oglądanie obrazów na odbiorniku TV 1 Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym (w zestawie). Do uniwersalnego złącza Do gniazd wejścia audio/ wideo Uniwersalny kabel połączeniowy zOglądanie obrazów na ekranie odbiornika HD TV (o wysokiej rozdzielczości) • Można oglądać obrazy nagrane aparatem, podłączając aparat do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości (HD) kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2b. • Nastaw [COMPONENT] na [HD(1080i)] w (Główne nastawienia) na ekranie nastawień. Uwaga • Ustawienie [Wyjście wideo] jest fabrycznie ustawione na tryb [NTSC] w celu korzystania z optymalnej jakości obrazu filmowego. Jeżeli obrazy nie pojawiają się lub migają w odbiorniku TV, przyczyną może być to, że używasz odbiornika TV tylko z systemem PAL. Spróbuj przełączyć ustawienie [Wyjście wideo] na [PAL] (str. 49). Podłączanie do innych urządzeń 37 PL