Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Znaki towarowe •

Znaki towarowe • Następujące znaki są znakami towarowymi Sony Corporation. , „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „Memory Stick PRO-HG Duo”, , „Memory Stick Micro”, „MagicGate”, , „PhotoTV HD”, „Info LITHIUM” • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. • Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. • Intel, MMX i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation. • Adobe i Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. • Ponadto używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są zwykle znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich twórców lub producentów. Jednakże w niniejszej instrukcji symbole i nie są zawsze używane. ® 60 PL

Inne 61 PL