Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Usuwanie obrazów

Usuwanie obrazów ...................................................................... 35 Usuwanie obrazów ..................................................................................35 Kasowanie wszystkich obrazów (Format)................................................ 36 Podłączanie do innych urządzeń ........................................ 37 Oglądanie obrazów na odbiorniku TV...................................................... 37 Drukowanie zdjęć ....................................................................................38 Używanie aparatu z komputerem ............................................................ 40 Zmiana ustawień aparatu ........................................................ 44 Zmiana dźwięku operacji ......................................................................... 44 Używanie opcji MENU ............................................................................. 45 Używanie opcji (Nastaw.)...................................................................48 Inne ........................................................................................................ 50 Lista ikon wyświetlanych na ekranie........................................................ 50 Więcej informacji o aparacie („Podręcznik aparatu Cyber-shot”)............ 53 Rozwiązywanie problemów ..................................................................... 54 Zalecenia eksploatacyjne ........................................................................ 57 Dane techniczne ......................................................................................58 6 PL

x Uwagi o używaniu aparatu Kopia zapasowa danych pamięci wewnętrznej i karty „Memory Stick Duo” Nie wyłączaj aparatu, nie wyjmuj akumulatora, ani nie wyjmuj karty „Memory Stick Duo” gdy pali się lampka aktywności. W przeciwnym razie możesz uszkodzić dane w pamięci wewnętrznej lub kartę „Memory Stick Duo”. Aby chronić swoje dane, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej. O plikach zarządzania Gdy włożysz do aparatu kartę „Memory Stick Duo” bez pliku zarządzania i włączysz zasilanie, część pojemności karty „Memory Stick Duo” zostanie zużyta na automatycznie utworzony plik zarządzania. Może chwilę potrwać, zanim możliwe będzie wykonanie następnej operacji. Uwagi o nagrywaniu/odtwarzaniu • Przed rozpoczęciem nagrywania należy wykonać nagranie próbne, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo. • Aparat nie jest odporny na pyły, na ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny. Przed użyciem aparatu należy przeczytać „Zalecenia eksploatacyjne” (str. 57). • Unikać sytuacji, w których aparat wejdzie w kontakt z wodą. Woda wewnątrz aparatu może spowodować uszkodzenia. W niektórych przypadkach aparat będzie nienaprawialny. • Nie celować aparatem w stronę słońca lub innego źródła jasnego światła. Może to spowodować awarię aparatu. • Nie używać aparatu w miejscach występowania silnych fal radiowych lub promieniowania. W przeciwnym razie aparat może nieprawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazy. • Używanie aparatu w miejscach piaszczystych lub zapylonych może doprowadzić do awarii. • Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci, przed użyciem aparatu należy je usunąć (str. 57). • Nie potrząsać aparatem ani go nie uderzać. Może to spowodować uszkodzenie uniemożliwiające nagrywanie obrazów. Ponadto nośniki danych mogą stać się niezdatne do użytku, lub dane obrazów mogą zostać uszkodzone. • Wyczyścić lampę błyskową przed użyciem. Ciepło błysku może powodować, iż kurz na powierzchni lampy ulegnie przebarwieniu lub przylgnie do powierzchni lampy, skutkując niewystarczającą emisją światła. Uwagi o ekranie LCD i obiektywie • Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie. • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, obiektyw może przestać się poruszać. Włóż naładowany akumulator i włącz aparat ponownie. O temperaturze aparatu Aparat i akumulator mogą ulec rozgrzaniu w trakcie dłuższego, ciągłego używania, nie oznacza to jednak usterki. O ochronie przed przegrzaniem Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, nagrywanie filmów może być niemożliwe lub zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. Przed wyłączeniem zasilania lub gdy nagrywanie filmów nie będzie już możliwe, na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat. 7 PL