Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Začátek x Karta

Začátek x Karta „Memory Stick“, kterou lze použít „Memory Stick Duo“ S fotoaparátem můžete také použít kartu „Memory Stick PRO Duo“ nebo „Memory Stick PRO-HG Duo“. Podrobnosti o počtu snímků, které lze nahrát, a o době snímání viz strany 28, 31. Jiné typy karet „Memory Stick“ nebo paměťová karta nejsou s fotoaparátem kompatibilní. „Memory Stick“ S fotoaparátem nelze používat kartu „Memory Stick“. x Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“ Snímky se ukládají do vnitřní paměti fotoaparátu (asi 11 MB). Pro kopírování snímků z vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“ vložte kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu a pak vyberte MENU t (Nastav.) t (Nástroj "Memory Stick") t [Kopírovat]. x Vyjmutí bloku akumulátorů Páčka k vysunutí akumulátoru x Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“ Kontrolka přístupu Vysuňte páčku pro vysunutí akumulátoru. Dávejte pozor, abyste blok akumulátorů neupustili. Ujistěte se, že kontrolka přístupu nesvítí, a pak jednou zatlačte na kartu „Memory Stick Duo“. Poznámka • Nikdy nevyjímejte kartu „Memory Stick Duo“ nebo blok akumulátorů, když svítí kontrolka přístupu. Mohlo by dojít k poškození dat na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti. 14 CZ

x Kontrola zbývající kapacity akumulátoru V levém horním rohu LCD displeje se objeví indikátor zbývající kapacity. Vysoká Nízká Poznámky • Trvá asi minutu, než se objeví správný indikátor zbývající kapacity. • Indikátor zbývající kapacity nemusí za jistých okolností ukazovat správně. • Pokud používáte blok akumulátorů NP- FG1 (prodává se samostatně), objeví se za indikátorem zbývající kapacity minuty. • Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Když se provozní doba jednoho nabití značně zkrátí, je blok akumulátorů třeba vyměnit. Zakupte nový blok akumulátorů. • Pokud je fotoaparát zapnut, ale nepracujete s ním po dobu asi tří minut, automaticky se vypne (funkce automatického vypnutí). Začátek 15 CZ