Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Automatická detekce

Automatická detekce podmínek snímání (Rozpoznání scény) Nastavte ovladač režimů na 1 (Inteligentní autom.nastav.). Namiřte fotoaparát na objekt. 2 Pokud fotoaparát rozpozná scénu, na displeji LCD se objeví ikona rozpoznání scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro) nebo (Portrét). 3 Ikona rozpoznání scény Zaostřete na objekt stisknutím tlačítka spouště napůl a pak pořiďte snímek.

zPořízení dvou snímků s různými nastaveními a výběr toho lepšího Stiskněte tlačítko MENU, pak vyberte (Rozpoznání scény) t (Pokročilý) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku. Když fotoaparát rozpozná, že scéna bude obtížná k fotografování ( (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle)), změní nastavení následovně a pořídí dva snímky s různým výsledkem. První snímek Pořízen v režimu pomalé synchronizace Pořízen v režimu pomalé synchronizace, kde se bleskem nejosvětlenější obličej bere jako výchozí bod Pořízen v režimu pomalé synchronizace Pořízen s bleskem Pořízen tak, že se bleskem nejosvětlenější obličej bere jako výchozí bod Druhý snímek Pořízen se zvýšenou citlivostí pro snížení rozmazání Pořízen se zvýšenou citlivostí, kde se bleskem nejosvětlenější obličej bere jako výchozí bod pro omezení rozmazání Pořízen s pomalejší rychlostí závěrky a nezvýšenou citlivostí Pořízen s upraveným kontrastem a jasem pozadí (DROplus) Pořízen s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí (DROplus) Při snímání s rozpoznáním scény nastaveným na [Pokročilý], fotoaparát automaticky pořídí dva snímky, když rozpozná (Portrét). Automaticky se vybere, zobrazí a nahraje snímek bez zavřených očí. Využívání funkcí snímání 23 CZ