Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Tchèque

Lze vymazat všechna

Lze vymazat všechna data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti. Pokud je vložena karta „Memory Stick Duo“, vymažou se všechna data uložená na kartě „Memory Stick Duo“. Pokud není vložena karta „Memory Stick Duo“, vymažou se všechna data uložená ve vnitřní paměti. Mazání všech snímků (Formát.) Stiskněte tlačítko MENU. 1 Vyberte (Nastav.) pomocí V 2 ovládacího tlačítka a poté stiskněte z. 3 Zvolte [OK] a pak stiskněte z. 4 Poznámka 36 CZ Tlačítko MENU Vyberte (Nástroj "Memory Stick") nebo (Nástroj vnitřní paměti) pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku a pak stiskněte [Formát.] t z. • Formátování nevratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků a tato data již nelze obnovit.

Připojování k dalším zařízením Prohlížení snímků na televizoru 1 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor (přiložen). Do víceúčelového konektoru Do vstupního konektoru audia/ videa Kabel víceúčelového konektoru zProhlížení snímků na televizoru HD (s vysokým rozlišením) • Snímky nahrané ve fotoaparátu si můžete prohlížet pomocí připojení fotoaparátu k televizoru HD (s vysokým rozlišením) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Použijte adaptérový kabel pro výstup HD vyhovující standardu Type2b. • Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] v (Hlavní nastavení) na obrazovce nastavení. Poznámka • [Videovýstup] je nastaven na režim [NTSC] z výroby, abyste mohli využívat optimální kvality obrazu. Pokud se obraz na televizoru neobjeví nebo je roztřesený, možná používáte televizor pouze s normou PAL. Zkuste přepnout nastavení [Videovýstup] na [PAL] (str. 48). Tisk statických snímků Pokud máte tiskárnu kompatibilní s PictBridge, můžete tisknout snímky následujícím způsobem. Nejprve nastavte fotoaparát tak, aby umožňoval spojení USB mezi fotoaparátem a tiskárnou. 1 2 Připojte fotoaparát k tiskárně kabelem pro víceúčelový konektor (přiložen). Zapněte tiskárnu. Po dokončení připojení se objeví indikátor . Připojování k dalším zařízením 37 CZ