Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Allra först Delarnas

Allra först Delarnas namn Undersidan A Avtryckare B (leende)-knapp C Blixt D ON/OFF-knapp (strömbrytare) E Högtalare F Mikrofon G Självutlösarlampa/ Leendeavkänningslampa/AF-lampa H Objektiv I LCD-skärm J För tagning: W/T (zoom)-knapp För visning: (uppspelningszoom)- knapp/ (index)-knapp K Lägesomkopplare L Ögla för handlovsrem M (uppspelning)-knapp N Styrknapp Menyn tänd: v/V/b/B/z Menyn släckt: DISP/ / / O (Radera)-knapp P MENU-knapp Q Multi-uttag R Stativfäste • Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Annars går det inte att fästa kameran ordentligt, och det finns även risk för skador på kameran. S Lock till batteri/”Memory Stick Duo”-facket T ”Memory Stick Duo”-fack U Läsnings/skrivningslampa V Batteriutmatningsknapp W Batterifack 10 SE

Uppladdning av batteripaketet 1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren. • Batteripaketet går att ladda upp även medan det är delvis uppladdat. 2 Sätt i batteriladdaren i ett vägguttag. Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ungefär en timme till efter det att CHARGElampan har släckts varar laddningen längre (fullt uppladdning). För kunder i USA och Canada Stickkontakt Batteripaketet Allra först CHARGE-lampan Tänd: Uppladdning pågår. Släckt: Uppladdningen klar (normalt uppladdning). CHARGE-lampa För kunder i andra länder och områden än USA och Canada Nätkabel CHARGE-lampa 3 Dra ut batteriladdaren ur vägguttaget när uppladdningen är klar. 11 SE