Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Allra först x ”Memory

Allra först x ”Memory Stick”-minneskort som går att använda ”Memory Stick Duo” I den här kameran går det även att använda minneskort av typ ”Memory Stick PRO Duo” eller ”Memory Stick PRO-HG Duo”. För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra och hur läge det går att spela in, se sidan 28, 31. Andra sorters ”Memory Stick”- minneskort eller andra minneskort går inte att använda i den här kameran. ”Memory Stick” ”Memory Stick”-minneskort går inte att använda i den här kameran. x När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”- minneskort Bilderna lagras i kamerans internminne (på ca. 11 MB). För att kopiera bilder från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort sätter man i ”Memory Stick Duo”- minneskortet i kameran och väljer MENU t (Inställningar) t ("Memory Stick"-verktyg) t [Kopiera]. x För att ta ut batteripaketet Batteriutmatningsknapp x För att ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet Läsnings/skrivningslampa Skjut undan batteriutmatningsknappen. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Kontrollera att läsnings/ skrivningslampan inte lyser och tryck sedan in ”Memory Stick Duo”-minneskortet en gång. Observera • Ta aldrig ut ”Memory Stick Duo”- minneskortet eller batteripaketet medan läsnings/skrivningslampan lyser. Det kan leda till fel på data på ”Memory Stick Duo”- minneskortet eller i internminnet. 14 SE

x Kontroll av den återstående batteriladdningen En indikator för den återstående laddningen visas längst upp till vänster på LCD-skärmen. Hög Låg Observera • Det tar ungefär en minut innan rätt återstående laddning visas. • Det kan hända att indikatorn för återstående laddning visar fel under somliga förhållanden. • När ett batteripaket av typ NP-FG1 (säljs separat) används visas även antalet minuter efter indikatorn för återstående batteriström. • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. När brukstiden per laddningsomgång börjar sjunka kraftigt betyder det att det är dags att byta batteripaket. Köp ett nytt batteripaket. • Om kameran är påslagen och man inte gör något med den på ungefär tre minuter stängs den automatiskt av (automatisk avstängning). Allra först 15 SE