Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Automatisk avkänning av

Automatisk avkänning av tagningsförhållandena (Scenigenkänning) Ställ in lägesomkopplaren på 1 (Intelligent autojustering). Rikta kameran mot motivet. 2 När kameran upptäcker en scen av en viss typ tänds motsvarande scenigenkänningsikon (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro) eller (Porträtt) på LCDskärmen. 3 22 SE Scenigenkänningsikon Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet, och ta sedan bilden.

zFör att ta två bilder med olika inställningar och sedan välja den bästa bilden Tryck på MENU-knappen, och välj sedan (Scenigenkänning) t (Avancerad) med v/V/b/B på styrknappen. När kameran upptäcker en scentyp som det är svårt att göra rätt inställningar för ( (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus) eller (Motljusporträtt)) ändrar den automatiskt inställningarna på följande sätt och tar två bilder med olika effekter. Första bilden Bilden tas i det långsamma synkroniseringsläget. Bilden tas i det långsamma synkroniseringsläget med det ansikte som lyses upp mest av blixten som referens. Bilden tas i det långsamma synkroniseringsläget. Bilden tas med blixt. Bilden tas med det ansikte som lyses upp mest av blixten som referens. Andra bilden Känsligheten ökas för att minska risken för oskärpa. Känsligheten ökas för att minska risken för oskärpa, med det ansikte som lyses upp mest av blixten som referens. Bilden tas med en längre slutartid utan att känsligheten höjs. Bilden tas med bakgrundens ljusstyrka och kontrast justerade (DROplus). Bilden tas med ansiktets och bakgrundens ljusstyrka och kontrast justerade (DROplus). Vid tagning med scenigenkänningsfunktionen inställd på [Avancerad] tar kameran automatiskt två bilder när den upptäcker en scen av typ (Porträtt). Därefter väljs automatiskt en bild där motivet inte blundar, och den bilden visas och lagras. Hur man använder tagningsfunktionerna 23 SE