Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Val av blixtläge Tryck

Val av blixtläge Tryck på (Blixt) på styrknappen, 1 och välj sedan önskat läge med b/B t z. Observera Ändring av vad som visas på skärmen Tryck på DISP (skärmvisningssätt) 1 på styrknappen, och välj sedan önskat läge med v/V. zHistogram och ljusstyrkeinställningar 26 SE (Automatisk blixt): Blixten utlöses när ljuset är för svagt eller i motljus. (Blixten på): Blixten utlöses varje gång. (Långsam synk (blixten på)): Blixten utlöses varje gång. Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig. (Blixten av): Blixten utlöses ej. • [Blixten på] och [Långsam synk (blixten på)] går inte att välja när kameran är inställd på det intelligenta autojusteringsläget. • Blixten går inte att använda under burst-tagning eller gaffling. (Ljus skärm + enbart bild): Skärmen blir ljusare och endast bilder visas. (Ljus skärm + histogram): Skärmen blir ljusare och ett diagram över bildens ljusstyrka visas. (Ljus skärm): Skärmen blir ljusare och information visas. (Normal skärm): Skärmen ställs in på normal ljusstyrka och information visas. Histogram är en sorts diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus, och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk. • Om du vill titta på bilder utomhus och det är väldigt ljust, så höj skärmens ljusstyrka. Observera dock att batteriströmmen sjunker snabbare i det läget.

Val av bildstorlek för olika användningsändamål Bildstorleken är storleken på bildfilen som lagras när man tar en bild. Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra. Välj en bildstorlek som passar till det sätt som du tänker använda dina bilder på. 1 Tryck på MENU-knappen. 2 Välj (Bildstorlek) med v/V/b/ B på styrknappen t önskad storlek t z. MENU-knapp Bildstorlek Användningsriktlinjer Antal bilder Utskrift (4000×3000) För utskrift i upp till A3+-format Färre (3264×2448) För utskrift i upp till A3-format (2592×1944) För utskrift i upp till A4-format (2048×1536) För utskrift i upp till L/2L-format Fin Hur man använder tagningsfunktionerna (640×480) För epost-bilagor (4000×2672) För tagning av bilder med ett bildförhållande på 3:2 som på pappersfoton och vykort Fler Färre Grov Fin (4000×2248) För uppspelning på en högupplösnings-TV Färre Fin (1920×1080) Fler Grov 27 SE