Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Inspelning av filmer 1 2

Inspelning av filmer 1 2 3 x Uppspelning av filmer 2 Tryck på z. Knapp Uppspelningsfunktion z Paus B Snabbspolning framåt b Snabbspolning bakåt V x Bildstorlek Bildstorlek för filmer 30 SE Ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge). Tryck ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren helt igen för att avsluta inspelningen. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen och tryck på B (nästa)/b (föregående) på styrknappen för att välja vilken film som ska spelas upp. Används för att tända volymkontrollskärmen. Justera volymen med v/V. Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. Ju mer data som används per sekund (genomsnittligt bittal) desto smidigare uppspelningsbild. Genomsnittligt bittal Användningsriktlinjer 1280×720 (Fin) 9 Mbps Filminspelning med högsta kvalitet för HDTV-uppspelning 1280×720 (Standard) 6 Mbps Filminspelning med standardkvalitet för HDTV-uppspelning VGA 3 Mbps Filminspelning i lagom storlek för webbuppladdning

x Maximal inspelningstid I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala inspelningstiden. Detta är totaltiden för alla filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt i upp till ungefär 29 minuter. (Enhet: timmar : minuter : sekunder) Kapacitet Internminnet ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran Ca. Storlek 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 1280×720 (Fin) – 0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40 1280×720 – 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00 (Standard) VGA 0:00:10 0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10 Observera • Inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och lagringsmediet. • Den möjliga kontinuerliga tagningstiden varierar beroende på tagningsförhållandena (temperatur, osv.). • Filmer med storleken inställd på [1280×720] går bara att lagra på ”Memory Stick PRO Duo”- minneskort. Hur man använder tagningsfunktionerna 31 SE