Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

x Hur man använder

x Hur man använder kameran tillsammans med en Macintoshdator Det går att kopiera bilder till en Macintosh-dator. ”PMB” går dock inte att använda. Använd [Mappvisning] för bilder som har exporterats till ett ”Memory Stick Duo”- minneskort. ”Music Transfer” går att installera även på Macintosh-datorer. Rekommenderad datormiljö Vi rekommenderar följande miljö för den dator som kameran ska anslutas till. Rekommenderad miljö för att importera bilder Operativsystem (förinstallerat): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 till v10.5) USB-uttag: Ingår som standard Rekommenderad användningsmiljö för ”Music Transfer” Operativsystem (förinstallerat): Mac OS X (v10.3 till v10.5) Minne: Minst 64 MB (minst 128 MB rekommenderas.) Hårddisk (ledigt utrymme för installationen): Ca. 50 MB 42 SE

Ändra kamerans inställningar Hur man ändrar av kamerans ljudsignaler Det går att ställa in vilka ljud som ska höras när kameran används. 1 Tryck på MENU-knappen. 2 Välj (Inställningar) med V på styrknappen, och tryck sedan på z. MENU-knapp 3 Välj (Huvudinställningar) med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan på [Pip] t önskat läge t z. Slutare: Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner avtryckaren. Högt/Lågt: Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när man trycker på styrknappen/avtryckaren. Om du vill sänka volymen så välj [Lågt]. Av: Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt. Ändra kamerans inställningar 43 SE