Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Här visas de funktioner

Här visas de funktioner som går att ställa in i tagnings- respektive uppspelningsläget. Hur man använder MENU-punkterna Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen. Välj inställningarna till standardinställningarna. Tryck på MENU-knappen för att 1 tända menyskärmen. Välj önskad menypunkt med 2 v/V/b/B på styrknappen. Under uppspelning går det att kontrollera inställningen genom att trycka på z. 3 x MENU-skärmen i tagningsläget Punkt Beskrivning Filminspelningsläge ( Auto/ Hög känslighet/ Undervatten) Bildstorlek Används för att ställa in bildstorleken. ( / / / / / / / ) Inspelningssätt EV Används för att justera exponeringen för hand. (–2,0 EV till +2,0 EV) ISO Används för att ställa in ljuskänsligheten. (Auto/ISO 80 till ISO 3200) Vitbalans 44 SE (Inställningar) t [Huvudinställningar] t [Initialisera] för att återställa MENU-knapp Tryck på MENU-knappen för att släcka menyskärmen igen. Används för att ändra filminspelningsinställningarna i förhållande till den typ av scen som ska spelas in. ( 1280×720 (Fin)/ 1280×720 (Standard)/ VGA) Används för att välja metod för tagning av flera bilder i följd. ( Normal/ Burst/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. ( Auto/ Dagsljus/ Molnigt/ Lysrör 1, Lysrör 2, Lysrör 3/n Glödlampa/ Blixt)

Punkt Undervattensvitbalans Skärpa Mätmetod Scenigenkänning Känsl. för leendeavkänning Ansiktsavkänning Blixtnivå Blundningsreducering Rödögereducering DRO Färgläge SteadyShot (Inställningar) Beskrivning Används för att justera färgerna vid undervattenstagning. ( Auto/ Undervatten 1, Undervatten 2) Används för att ändra skärpeinställningsmetoden. ( Multi-AF/ Centrumvägd AF/ Spot-AF/0,5 m/1,0 m/3,0 m/ 7,0 m/ ) Används för att ställa in vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen. ( Multi/ Centrumvägd/ Spot) Används för att låta kameran automatiskt avkänna tagningsförhållandena och ta en bild. ( Auto/ Avancerad) Används för att ställa in tröskelnivån för leendeavkänning. ( Brett leende/ Vanligt leende/ Småleende) Används för att välja vilket motiv som ska prioriteras vid skärpeinställningen när ansiktsavkänningsfunktionen används. ( Av/ Auto/ Barnprioritet/ Vuxenprioritet) Används för att justera mängden blixtljus. ( / Standard/ ) Används för att ställa in blundningsreduceringsfunktionen. ( Auto/ Av) Används för att minska risken för röda ögon. ( Auto/ På/ Av) Används för att optimera ljusstyrkan och kontrasten. ( Av/ DRO standard/ DRO plus) Används för att ändra bildernas färgdjup eller lägga på specialeffekter. ( Normal/ Levande/ Brunton/ Svartvitt) Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder. ( Tagning/ Kontinuerlig/ Av) Används för att ändra kamerans inställningar. Ändra kamerans inställningar 45 SE