Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Kategori Punkt

Kategori Punkt Beskrivning (Huvudinställningar) Pip Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran eller stänga av ljuden helt. Language Setting Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden. Funktionsguide Används för att ställa in om funktionsguiden ska visas eller ej när kameran används. Initialisera Används för att återställa inställningarna till standardinställningarna. Demonstrationsläge Används för att se en demonstration av leendeavkänningsläget och scenigenkänningsläget, respektive stänga av demonstrationen. COMPONENT Används för att välja vilken sorts bildsignal som ska matas ut i förhållande till den anslutna TV:n. Video ut Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten videoutrustning. Bredzoom Används för att spela upp stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 4:3 eller 3:2 på en högupplösnings-TV med ett bildförhållande på 16:9. USB-anslutning Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare via multikabeln. Ladda ner musik Används för att byta musikfiler med hjälp av ”Music Transfer”. Formatera musik Används för att radera alla bakgrundsmusikfiler som är lagrade i kameran. ("Memory Stick"- verktyg) Formatera Används för att formatera ”Memory Stick Duo”- minneskortet. Skapa lagringsmapp Används för att skapa en ny mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet för att lagra bilder. Byt lagringsmapp Används för att byta lagringsmapp. Radera lagr.mapp Används för att radera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskort. Kopiera Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort. Filnummer Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras. Formatera Används för att formatera internminnet. (Internminnesverktyg) Filnummer Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras. (Klockinställningar) Områdesinställning Används för att gå över till lokal tid för valt område. Datum- & klockinst. Används för att ställa in datumet och klockan.

Övrigt Lista över ikonerna som visas på skärmen De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd. Det går att ändra hur ikonerna ska visas med hjälp av DISP (skärmvisningssätt) på styrknappen (sidan 26). Vid tagning av stillbilder A Indikator Betydelse Återstående batteritid Varning för svagt batteri Bildstorlek • I läget (Enkel tagning) visas bara ett begränsat antal ikoner. Vid inspelning av filmer Scenval Lägesomkopplare (intelligenta autojusteringar, autoprogram, filmläge) Scenigenkänningsikon Filminspelningsläge Vitbalans Under uppspelning Mätmetod SteadyShot Vibrationsvarning Scenigenkänning DRO Indikator för leendeavkänningskänsligheten Övrigt Zoomförstoringsgrad 49 SE