Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

För att lära dig mer

För att lära dig mer om kameran (”Bruksanvisning till Cyber-shot”) x För Windows-användare 1 Klicka på ”Cyber-shot 2 Handbook”. ”Guiden för avancerad användning av Cyber-shot”, som innehåller information om olika tillbehör till kameran, installeras samtidigt. 3 x För Macintosh-användare 1 2 3 52 SE ”Bruksanvisningen till Cyber-shot”, som beskriver hur man använder kameran mer detaljerat, finns med på den medföljande CD-ROM-skivan. Se den bruksanvisningen för noggranna förklaringar av alla de olika funktionerna på kameran. • För att kunna öppna ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” krävs Adobe Reader. Om det programmet inte redan är installerat på datorn kan du ladda ner det från följande webbsida: http://www.adobe.com/ Slå på datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. Starta ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” via genvägsikonen på skrivbordet. Slå på datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. Välj mappen [Handbook] och kopiera filen ”Handbook.pdf” som finns i mappen [SE] till datorn. Dubbelklicka på ”Handbook.pdf” när kopieringen är klar.

Felsökning Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder. 1 Kontrollera nedanstående punkter och se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” (PDF). Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot”. 2 Ta av batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå på kameran. 3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 47). 4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Observera att om en kamera med interminne eller musikfilsfunktion lämnas in för reparation kan det hända att data i kameran undersöks om det behövs för att kontrollera och rätta till felet. Sony kommer inte att kopiera eller lagra sådana data. Batteripaket och strömförsörjning Det går inte att sätta i batteripaketet. • Sätt i batteripaketet på rätt sätt genom att trycka på batteriutmatningsknappen (sidan 13). Det går inte att slå på kameran. • Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på. • Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 13). • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 11). • Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt. • Använd rekommenderad sorts batteripaket. Kameran stängs plötsligt av. • Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på LCD-skärmen innan kameran stängs av. • Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen (sidan 16). • Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt. Övrigt 53 SE