Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Indikatorn för

Indikatorn för återstående batteriström visar fel. • I följande fall används batteriladdningen upp fortare än vanligt och det kan hända att den faktiska återstående batteriladdningen är mindre än vad indikatorn visar: – När kameran används på ett väldigt varmt eller kallt ställe. – När blixten och zoomen används ofta. – När kameran slås på och stängs av upprepade gånger. – När skärmens ljusstyrka är höjd med hjälp av DISP (skärmvisningssätt)-inställningarna. • Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående batteriströmmen, så ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen. • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 11). • Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt. Det går inte att ladda upp batteripaketet när det är isatt i kameran. • Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet. CHARGE-lampan blinkar medan batteripaketet laddas upp. • Ta ut batteripaketet och sätt i det igen, och kontrollera att det är rätt isatt. • Temperaturen kan vara olämplig för uppladdning. Prova att ladda upp batteripaketet igen inom det rekommenderade uppladdningstemperaturområdet (10°C – 30°C). Tagning av stillbilder/inspelning av filmer Det går inte att lagra några bilder. • Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet (sidan 28, 31). Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande: – Radera onödiga bilder (sidan 35). – Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort. • Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp. • Ställ in lägesomkopplaren på något annat än (Filmläge) för att ta stillbilder. • Ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge) för att filma. • Filmer med storleken inställd på [1280×720] går bara att lagra på ”Memory Stick PRO Duo”- minneskort. Om du använder något annat lagringsmedium än ett ”Memory Stick PRO Duo”- minneskort så ställ in bildstorleken för filmer på [VGA]. • Kameran är inställd på demonstrationsläget för leendeavkänning. Ställ in punkten [Demonstrationsläge] på [Av]. Det förekommer vita, svarta, röda, lila eller andra ränder i bilden, eller bilden är rödaktig. • Detta fenomen kallas för färgsudd. Detta beror inte på något fel. 54 SE

Visning av bilder Det går inte att spela upp bilder. • Tryck på (uppspelning)-knappen (sidan 19). • Mapp/filnamnet har ändrats på datorn. • Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror. • Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen. • Det kan hända att det inte går att spela upp somliga bilder som är lagrade på ”Memory Stick Duo”-minneskortet som är tagna med andra kameror. Använd mappvisning för att spela upp sådana bilder (sidan 34). • Det kan bero på att bilderna kopierats från datorn till ”Memory Stick Duo”-minneskortet utan att använda ”PMB”. Använd mappvisning för att spela upp sådana bilder (sidan 34). Övrigt 55 SE