Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Radering av bilder

Radering av bilder ........................................................................ 35 Radering av bilder ................................................................................... 35 Radering av alla bilder (Formatering)...................................................... 36 Anslutning till andra apparater ............................................ 37 Titta på bilder på en TV ........................................................................... 37 Utskrift av stillbilder..................................................................................37 Hur man använder kameran tillsammans med en dator ......................... 39 Ändra kamerans inställningar .............................................. 43 Hur man ändrar av kamerans ljudsignaler ..............................................43 Hur man använder MENU-punkterna ...................................................... 44 Hur man använder (Inställningar)-punkterna ....................................47 Övrigt ................................................................................................... 49 Lista över ikonerna som visas på skärmen.............................................. 49 För att lära dig mer om kameran (”Bruksanvisning till Cyber-shot”) ....... 52 Felsökning................................................................................................ 53 Försiktighetsåtgärder............................................................................... 56 Tekniska data........................................................................................... 57 6 SE

x Att observera när kameran används Backup av internminnet och ”Memory Stick Duo”-minneskortet Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaketet eller ”Memory Stick Duo”- minneskortet medan läsnings/ skrivningslampan lyser. Det kan leda till att data i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir skadade. Skydda alltid dina data genom att ta en kopia på dem för säkerhets skull. Angående filhanteringsfiler När man sätter i ett ”Memory Stick Duo”- minneskort utan filhanteringsfil i kameran och slår på kameran, används automatiskt en del av kapaciteten på ”Memory Stick Duo”- minneskortet till att skapa en filhanteringsfil. Det kan ta en liten stund innan nästa manöver går att utföra. Angående tagning/uppspelning • Ta ett par provbilder för att kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du börjar ta bilder på riktigt. • Kameran är varken dammtät, stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet ”Försiktighetsåtgärder” (sidan 56) innan du börjar använda kameran. • Undvik att utsätta kameran för vatten. Om det kommer in vatten i kameran kan det bli fel på den. I somliga fall går kameran inte att reparera. • Rikta aldrig kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan orsaka fel på kameran. • Använd inte kameran i närheten av källor till starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Det kan hända att kameran inte kan lagra eller spela upp bilder på rätt sätt. • Om kameran används på sandiga eller dammiga ställen finns det risk att det blir fel på den. • Om det bildas kondens (imma) i kameran så vänta tills den avdunstat innan du använder kameran (sidan 56). • Undvik att skaka eller stöta till kameran. Det kan göra att kameran går sönder så att den inte kan lagra bilder längre. Det kan även hända att lagringsmediet blir oanvändbart eller att bilddata blir förstörda. • Rengör blixtens yta före användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut. Att observera angående LCDskärmen och objektivet • LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras. • När batterinivån sjunker kan det hända att objektivet slutar röra sig. Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå på kameran igen. Angående kamerans temperatur Det kan hända att kameran och batteripaketet blir varma när de används länge i taget, men det är inget fel. Angående överhettningsskyddet Beroende på kamerans eller batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att filma eller att kameran automatiskt stängs av för att skydda den. I så fall tänds ett meddelande på LCD-skärmen innan kameran stängs av eller om det inte längre går att filma. Angående bilddatakompatibilitet • Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Sony garanterar inte att kameran kan spela upp bilder som är tagna med andra kameror eller redigerade med annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning. 7 SE