Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Kohteen kasvoihin

Kohteen kasvoihin tarkentaminen (Kasvontunnistus) Paina MENU-painiketta. 1 Valitse (Kasvontunnistus) 2 painamalla v/V/b/B ohjauspainikkeessa t haluttu tila t z. (Pois): Ei käytä kasvontunnistusta. (Auto): Valitsee automaattisesti 22 FI Kamera tunnistaa kohteen kasvot ja tarkentaa niihin. Voit valita, mikä kohde asetetaan ensisijaiseksi tarkennettaessa. MENU-painike ensisijaiset kasvot ja tarkentaa niihin. (Etusija: lapsi): Tunnistaa ja kuvaa ensisijaisesti lapsen kasvot. (Etusija: aikuinen): Tunnistaa ja kuvaa ensisijaisesti aikuisen kasvot. zEnsisijaisten kasvojen rekisteröinti (valittujen kasvojen muisti) 1 Paina ohjauspainikkeessa z kasvontunnistuksen aikana. Vasemmanpuoleiset kasvot rekisteröidään ensisijaisiksi kasvoiksi, ja kehys vaihtuu oranssinväriseksi . 2 Aina kun painetaan z, ensisijaiset kasvot siirtyvät yhdet kasvot oikealle. Painele z, kunnes oranssi kehys ( ) on rekisteröitävien kasvojen kohdalla. 3 Jos haluat peruuttaa kasvojen rekisteröinnin (pois käytöstä), siirrä oranssi kehys oikeanpuoleisten kasvojen päälle ja paina sitten z uudelleen.

Lähikuvien ottaminen (Makro) Voit ottaa kauniita lähikuvia pienistä kohteista, kuten hyönteisistä tai kukista. 1 Paina ohjauspainikkeessa (Makro) ja valitse haluamasi tila painamalla b/B t z. (Auto): Kamera säätää tarkennusta automaattisesti kaukana olevista kohteista lähelle. Aseta kamera normaalisti tähän tilaan. (Makro päällä): Kamera säätää tarkennusta ensisijaisesti lähellä oleviin kohteisiin. Aseta makro päälle, kun kuvaat lähellä olevia kohteita. Huomaa • Makrotilana on pysyvästi [Auto], jos kamera on Älykäs automaattisäätö- tai Elokuva-tilassa. Itselaukaisimen käyttö 1 2 Paina ohjauspainikkeessa (Itselaukaisin) ja valitse haluamasi tila painamalla v/V t z. (Itselaukaisin pois): Itselaukaisin ei käytössä. (Itselaukaisin 10 s): Kuvaus alkaa 10 sekunnin viiveen jälkeen. Käytä tätä asetusta, jos haluat päästä mukaan kuvaan. Peruuta painamalla uudestaan. (Itselaukaisin 2 s): Kuvaus alkaa 2 sekunnin viiveen jälkeen. Tämän tarkoituksena on ehkäistä suljinpainikkeen painamisen aiheuttamaa epätarkkuutta. Paina suljinpainiketta. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu, kunnes suljin toimii. Kuvaustoimintojen käyttäminen 23 FI