Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Zobrazí dostupné

Zobrazí dostupné funkce pro snadné nastavení, když je fotoaparát v režimu snímání nebo přehrávání. Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný Používání položek MENU režim. K inicializaci nastavení na výchozí vyberte [Inicializace]. Stisknutím tlačítka MENU 1 zobrazíte obrazovku nabídky. Požadovanou položku nabídky 2 vyberte pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku. Při přehrávání potvrďte stisknutím z. 3 x MENU v režimu snímání Položka Popis Režim snímání videa Velik. snímku Nastaví velikost snímku. Nahr. režim EV Ručně upraví expozici. (–2,0EV až +2,0EV) ISO Volí citlivost na světlo. 44 CZ (Nastav.) t [Hlavní nastavení] t Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku nabídky. Mění nastavení podle režimu scény videa. ( Auto/ Vysoká citlivost/ Pod vodou) ( / / / / / / / ) ( 1280×720(Lepší)/ 1280×720(Standard)/ VGA) Vybere metodu nepřetržitého snímání. ( Normální/ Série/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) (Auto/ISO 80 až ISO 3200) Tlačítko MENU

Položka Vyváž. bílé Podvodní vyvážení bílé Ostření Režim měření Rozpoznání scény Citlivost detekce úsměvu Detekce obličejů Výkon blesku Redukce zavřených očí Red. červ. očí DRO Barevný režim SteadyShot (Nastav.) Popis Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. ( Auto/ Denní světlo/ Oblačno/ Zářivky 1, Zářivky 2, Zářivky 3/n Žárovky/ Blesk) Upravuje barvy při snímání pod vodou. ( Auto/ Podvodní 1, Podvodní 2) Mění metodu ostření. ( Více. AF/ Střed AF/ Jednobod. AF/0.5 m/1.0 m/ 3.0 m/7.0 m/ ) Nastaví, kterou část objektu měřit pro určení expozice. ( Více/ Střed./ Jednobod.) Automaticky detekuje podmínky fotografování a pak pořídí snímek. ( Auto/ Pokročilý) Nastaví úroveň citlivosti pro detekci úsměvu. ( Velký úsměv/ Normální úsměv/ Jemný úsměv) Vybere objekt, na který se přednostně zaostří při detekci obličejů. ( Vyp./ Auto/ Priorita dětí/ Priorita dospělých) Upravuje intenzitu blesku. ( / Standardní/ ) Nastaví funkci redukce zavřených očí. ( Auto/ Vyp.) Nastavuje redukci jevu červených očí. ( Auto/ Zap./ Vyp.) Optimalizuje jas a kontrast. ( Vyp./ DRO standard/ DRO plus) Mění živost snímku nebo dodává zvláštní efekty. ( Normální/ Živý/ Sépie/ Černobílý) Vybere režim stabilizace. ( Snímání/ Pokrač./ Vyp.) Mění nastavení fotoaparátu. Změna nastavení fotoaparátu 45 CZ