Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

x MENU v režimu

x MENU v režimu prohlížení Položka Popis (Prezentace) (Seznam z období) (Seznam událostí) (Režim prohlížení) (Roztřídit podle obličejů) (Přidat/odstranit Oblíbené) (Retuš) (Různé změny velikosti) (Vymazat) Maže snímky. (Chránit) (Tisk) (Otočit) (Výběr složky) (Nastav.) 46 CZ Přehrává snímky popořadě spolu s efekty a hudbou. Vybere seznam z období pro přehrávání. Vybere skupinu snímků z události, která bude přehrána. Přepíná režimy prohlížení. ( Přehled dat/ Přehled událostí/ Oblíbené/ Přehled složek) Přehrává snímky roztříděné podle jistých kritérií. ( Vyp./ Všichni lidé/ Děti/ Mimina/ Úsměvy) Přidává snímky do oblíbených nebo odstraňuje snímky z oblíbených. ( Tento snímek/ Více snímků/ Přidat vše z období*/ Odstranit vše z období*) * Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení. Retušuje fotografie. ( Ořezat/ Korekce červených očí/ Neostrá místa/ Měkké ostření/ Částečná barva/ Rybí oko/ Paprskový filtr/ Rozmazat okolo/ Retro/ Úsměvy) Mění velikost snímku podle používání. ( HDTV/ Blog / E-mailům) ( Tento snímek/ Více snímků/ Všechny snímky z období*) * Zobrazený text se liší podle každého režimu prohlížení. Zabraňuje náhodnému vymazání. ( Tento snímek/ Více snímků) Přidá značku tisku na snímek z karty „Memory Stick Duo“, který chcete tisknout. ( Tento snímek/ Více snímků) Tiskne snímky pomocí tiskárny kompatibilní s PictBridge. ( Tento snímek/ Více snímků) Pootočí statický snímek. Vybírá složku pro prohlížení snímků. Mění nastavení jiná než pro snímání.

Používání položek (Nastav.) Výchozí nastavení lze změnit. (Nastavení pro záběr) se zobrazí, jen když byla nastavení zadána z režimu snímání. 1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku nabídky. 2 Vyberte (Nastav.) pomocí V ovládacího tlačítka a poté stiskněte z. Tlačítko MENU 3 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku a pak stiskněte z. Obrazovku nastavení vypnete stisknutím tlačítka MENU. 4 Kategorie Položka Popis (Nastavení pro záběr) Iluminátor AF Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve tmavém prostředí. Ř. mřížky Nastaví, zda budou nebo nebudou zobrazeny řádky mřížky na obrazovce. Digitál. zoom Vybírá režim digitálního transfokátoru. Předsádka Při nasazení předsádky nastaví pro dosažení správného zaostření. Autom. Orient. Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (vertikálně), zaznamená fotoaparát změnu polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu. Autom. Prohlížení Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě sekundy. Změna nastavení fotoaparátu 47 CZ