Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Kategorie Položka Popis

Kategorie Položka Popis (Hlavní nastavení) 48 CZ (Nástroj "Memory Stick") (Nástroj vnitřní paměti) (Nastavení hodin) Pípnutí Vybírá nebo vypíná zvuk produkovaný fotoaparátem při činnosti. Language Setting Vybere jazyk používaný pro položky nabídky, varování a hlášení. Přír.funkce Vybere, zda při práci s fotoaparátem zobrazit nebo nezobrazit nápovědu k funkci. Inicializace Inicializuje nastavení na výchozí. Režim demo Nastaví, zda prohlížet demonstraci snímání úsměvu a rozpoznání scény. COMPONENT Vybere typ výstupního videosignálu podle připojeného televizoru. Videovýstup Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video zařízení. Širokoúhlé zobraz. Přehraje statické snímky v poměru 4:3 nebo 3:2 jako snímky v poměru 16:9 na televizoru HD (s vysokým rozlišením). Spojení USB Zvolí režim USB, když pomocí kabelu pro víceúčelový konektor připojíte fotoaparát k počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge. Stáhnout hudbu Mění hudební soubory pomocí aplikace „Music Transfer“. Formát hudby Vymaže všechny hudební soubory na podbarvení uložené ve fotoaparátu. Formát. Tvorba nahr. složky Změna nahr. složky Vymaz. nahr.složky Kopírovat Číslo souboru Formát. Číslo souboru Nastavení oblasti Nastav.data a času Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Vytváří složku pro nahrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“. Změní složku právě používanou k nahrávání snímků. Vymaže složky na kartě „Memory Stick Duo“. Kopíruje všechny snímky z vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“. Vybírá způsob přiřazování čísel souborů ke snímkům. Naformátuje vnitřní paměť. Vybírá způsob přiřazování čísel souborů ke snímkům. Upraví čas na místní čas zvolené oblasti. Nastavuje datum a čas.

Ostatní Seznam ikon zobrazených na displeji Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu. Zobrazení na displeji lze změnit pomocí DISP (zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku (str. 26). Při fotografování A Displej Indikace Zbývající kapacita akumulátoru Varování před nízkou kapacitou akumulátorů Velikost snímku • V režimu (Snadné fotografování) jsou ikony omezeny. Při snímání videoklipů Volba scény Ovladač režimů (inteligentní automatické nastavení, automatický program, režim videa) Ikona rozpoznání scény Při přehrávání Režim snímání videa Vyvážení bílé Režim měření SteadyShot Varování před vibracemi Rozpoznání scény DRO Indikátor citlivosti detekce úsměvu Ostatní 49 CZ