Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Indikátor zbývající

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně. •Akumulátor se rychle vybije a skutečné zbytkové nabití akumulátoru bude nižší než indikátor v následujících případech: – Pokud používáte fotoaparát na příliš horkých nebo studených místech. – Pokud často používáte blesk nebo transfokátor. – Pokud opakovaně vypínáte a zapínáte napájení. – Když nastavíte jas displeje na vyšší pomocí nastavení DISP (zobrazení na displeji). •Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte. •Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů (str. 11). •Blok akumulátorů je na konci životnosti. Vyměňte ho za nový. Blok akumulátorů nelze nabít, když je uvnitř fotoaparátu. •Blok akumulátorů nelze nabít pomocí adaptéru AC (prodává se samostatně). Pro nabití akumulátoru použijte nabíječku (přiložena). Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE. •Vyjměte a znovu vložte blok akumulátorů a ujistěte se, že jste jej vložili správně. •Možná je teplota nevhodná pro nabíjení. Zkuste blok akumulátorů nabít znovu, když bude teplota ve správném rozsahu (10°C až 30°C). Snímání statických snímků/videoklipu Nelze nahrávat snímky. •Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“ (str. 28, 31). Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků: – Vymažte nadbytečné snímky (str. 35). – Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“. •Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku. •Při snímání statického snímku nastavte ovladač režimů na něco jiného než (Režim videa). •Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na (Režim videa). •Videoklipy s velikostí nastavenou na [1280×720] lze nahrát pouze na kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pokud používáte nahrávací média jiná než kartu „Memory Stick PRO Duo“, nastavte velikost snímku na [VGA]. •Fotoaparát je v režimu demonstrace snímání úsměvu. Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. Na snímku se objeví pruhy bílé, černé, červené, fialové nebo jiné barvy nebo je snímek do červena. •Jedná se o šmouhy. Nejedná se o závadu. 54 CZ

Prohlížení snímků Nelze přehrávat snímky. •Stiskněte tlačítko (přehrávání) (str. 19). •Název složky/souboru v počítači byl změněn. •Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty. •Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB. •Je možné, že některé snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ pořízené jinými fotoaparáty nepůjdou přehrát. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 34). •Příčinou je kopírování snímků z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ bez použití aplikace „PMB“. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 34). Ostatní 55 CZ