Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Czynności wstępne x

Czynności wstępne x Karty „Memory Stick” których można używać „Memory Stick Duo” W tym aparacie można także używać karty „Memory Stick PRO Duo” lub „Memory Stick PRO-HG Duo”. Szczegółowe informacje o ilości zdjęć/ czasie nagrywania, zobacz strony 28, 31. Inne rodzaje kart „Memory Stick” lub kart pamięci nie są zgodne z tym aparatem. „Memory Stick” Nie można używać karty „Memory Stick” w tym aparacie. x Aby wyjąć kartę „Memory Stick Duo” Lampka aktywności x Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona Obrazy są zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu (w przybliżeniu 11 MB). Aby skopiować obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”, włóż kartę „Memory Stick Duo” do aparatu, po czym wybierz MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie "Memory Stick") t [Kopiuj]. x Aby wyjąć akumulator Dźwignia wyjmowania akumulatora Przesunąć dźwignię wyjmowania akumulatora. Uważać, aby nie upuścić akumulatora. Upewnić się, że nie pali się lampka aktywności, po czym jeden raz nacisnąć kartę „Memory Stick Duo”. Uwaga • Pamiętaj aby nie wyjmować karty „Memory Stick Duo”/akumulatora, gdy pali się lampka aktywności. Może to spowodować uszkodzenie danych w „Memory Stick Duo”/pamięci wewnętrznej. 14 PL

x Sprawdzanie pozostałej mocy akumulatora Wskaźnik pozostałej mocy pojawi się w lewym górnym rogu ekranu LCD. Wysoki stan Niski stan Uwagi • Prawidłowy wskaźnik pozostałej mocy pojawi się po upływie około jednej minuty. • Wskaźnik pozostałej mocy może nie być prawidłowy w niektórych okolicznościach. • Jeżeli używany jest akumulator NP-FG1 (sprzedawany oddzielnie), po wyświetleniu wskaźnika pozostałej mocy akumulatora pojawia się także wyświetlenie minut. • Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Gdy każdorazowo po naładowaniu skraca się czas pracy, akumulator wymaga wymiany. Zakup nowy akumulator. • Jeżeli aparat jest włączony i przez około trzy minuty nie wykonasz żadnych operacji, aparat wyłączy się automatycznie (Funkcja automatycznego wyłączania). Czynności wstępne 15 PL